SİRKÜLER RAPOR (MEVZUAT) - 30.06.2014/145
Vergi Yargısı Sistemine İstinaf Yolu Getirildi
SİRKÜLER RAPOR (MEVZUAT) - 30.06.2014/144
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Yayımland...
SİRKÜLER RAPOR (MEVZUAT) - 30.06.2014/143
Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı
SİRKÜLER RAPOR (MEVZUAT) - 30.06.2014/142
6546 Sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunu’nda Vergi Düzenlemeleri
SİRKÜLER RAPOR (MEVZUAT) - 30.06.2014/141
Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı
SİRKÜLER RAPOR (MEVZUAT) - 30.06.2014/140
436 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı
SİRKÜLER RAPOR (MEVZUAT) - 30.06.2014/139
Mali Tatil 1-20 Temmuz 2014 Tarihleri Arasından Uygulanacaktır