SİRKÜLER RAPOR (MEVZUAT) - 25.08.2014/164
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
SİRKÜLER RAPOR (MEVZUAT) - 25.08.2014/163
Defter ve Belgeler İbraz Edilmediği İçin İndirimi Reddedilen KDV’ye Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerektiğine İlişkin K...