3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu Değişikliği

 

·          Meslek Yasası Tasarısı ile İlgili Genel Değerlendirme ve Önerilerimiz..
 

·          Maliye Bakanlığı’nın Tasarı Taslağının Hukuksal Değerlendirilmesi...
 

·          TÜRMOB’un Meslek Yasası Taslağı...