Not: Sağlık Karnesinin bütün işlemlerde getirilmesi gerekir.

1-      HASTALIK DOLAYISIYLA İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

a)- İstirahatın başlangıç tarihinden itibaren geriye doğru son bir yıl içerisinde 120 gün prim ödeme gün sayısı ve prim ödeme halinin devam edip etmediğini gösterir, İşveren veya yetkili personel tarafından eksiksiz ve üzerinde silinti kazıntı olmayacak şekilde düzenlenmiş işyeri mühür veya kaşesi ile damgalı, imzalı ve düzenlediği tarihi gösteren vizite kağıdı.

b)- İş göremezlik belgesinin aslı (Form 1-2)

c)- İşyeri beyan yazısı (Sigortalının hangi tarihlerde çalışmadığını ve hangi tarihte işbaşı yaptığını gösterir belge)

d)- Sağlık kuruluna sevk edilmiş ise sağlık kurulu raporu

2-      İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

a)- İş kazası tarihli iş kazası bölümü doldurulmuş (İş kazasının nasıl meydana geldiği açıkça yazılmış)

İşveren veya yetkili personel tarafından eksiksiz ve üzerinde silinti –kazıntı olamayacak şekilde düzenlenmiş işyeri mühür veya kaşesi ile damgalı, imzalı ve düzenlendiği tarihi gösteren vizite kağıdı

b)- İş göremezlik belgesinin aslı

c)- İşyeri Beyan Yazısı (sigortalının hangi tarihlerde çalışmadığını ve hangi tarihte işbaşı yaptığını gösterir belge)

d)- İş kazası tespit tutanağı

e)- Sağlık kuruluna sevk edilmiş ise sağlık kurulu raporu aslı

                  3- Olayın Trafik Kazası Olması Halinde

                        a)- Trafik kazası tarihli vizite kağıdı

                        b)- Trafik kazası tespit tutanağı

                        c)- İş göremezlik belgesinin aslı

                        d)- Hazırlık numarasını gösterir Savcılık belgesi

                        e)- Sürücü ise ehliyetin fotokopisi ile tedavi gördüğü ilk hastaneden alkollü olup olmadığını

      gösterir adli rapor

4- Olayın Adli vaka olması halinde:

a)- İş göremezlik belgesinin aslı

b)- Vakanın olduğu tarihli vizite kağıdı

c)- Karakoldan tutulan tutanak

d)- Hazırlık numarasını gösterir savcılık belgesi ve mevcut olması halinde Mahkeme kararı

            5- EŞİ ÇALIŞMAYAN ERKEK SİGORTALILARIN EMZİRME YARDIMI ALABİLMESİ

İÇİN GEREKEN BELGELER

a)- Çocuğun doğum tarihli geriye doğru 120 günü gösterir vizite kağıdı.

b)- Doğum raporu veya çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi

c)- Evlenme cüzdanı fotokopisi (İlk dört sayfası)

d)- Sigortalı eşinin T.C. numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

e)- Sigortalı eşinin karne önyüzü fotokopisi

6- ÇALIŞAN BAYAN SİGORTALININ ANALIK İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

ALABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

a)- İş göremezlik belgesinin aslı

b)- Çocuğun doğum raporu veya nüfus cüzdanı fotokopisi

c)- İstirahatın başlangıç tarihinden itibaren geriye doğru 120 gün prim ödeme gün sayısını gösterir, İşveren veya yetkili personel tarafından eksiksiz ve üzerinde silinti – kazıntı olmayacak şekilde düzenlenmiş işyeri mühür veya kaşesi ile damgalı, imzalı ve düzenlendiği tarihi gösteren vizite kağıdı.

d)- İş yeri beyan yazısı asıl (sigortalının hangi tarihlerde çalışmadığını ve hangi tarihte iş başı yaptığını gösterir belge)

e)- Olması halinde; Doğuma 8 hafta kala sağlık tesisine müracaat edilerek son üç haftaya kadar çalışabileceğini belgeler rapor. (Devlet hastanesinden alınacak)

 

NOT: İstirahatı 10 güne kadar olanlarda Form1 belgesi, 10 günü geçen istirahatlarda Form 2 belgesi ve istirahatların 20 günü geçmesi halinde  sağıl kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

     Ekte belirtilen belgeleri indirmek için tıklayınız