T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK Muğla Sigorta İl Müdürlüğü(Devredilen)

 

 

 

 

SAYI: B.13.1.SSK.4.48.01.00/VI-600         

            KONU: İşe Giriş Bildirgeleri.

 

 

 

MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI’NA

MUĞLA

 

 

 

 

 

01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı kanun öncesinde çok küçük yaştaki çocukların hatta bebeklerin sigortalı işe giriş bildirgeleri Müdürlüğümüze verilmekte olduğundan,

4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesi gereğince, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esas ile Anayasanın 50. Maddesine istinaden kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar denildiğinden,

İşe girişlerin 4857 sayılı iş kanunun 71. Maddesi ve Anayasanın 50. Maddesi doğrultusunda yapılabilmesi için yazımızın Meslektaşlarınıza duyurulmasını

Rica ederim.  

              

           

 

 

 

                                                                                                                     İlhan  NEBİOĞLU

                                                                                                                    Sigorta İl Müdürü G.