TEBLİĞLER

 

— Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)

 

— Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 10)

 

— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43

 

— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)

 

— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

 

— Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

 

— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)

 

— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

 

— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 123)

 

— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 285)

 

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 432)

 

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)

 

— Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)

 

— Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)

 

— 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 

— 4646 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 

— 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 

— 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ