TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  "Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ" eki listenin ilgili bölümlerine eklenmek üzere, Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından 33 işkoluna ilişkin olarak yeni belirlenmiş olan asgari işçilik oranları aşağıda gösterilmiştir.

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

 

                                                                                                                                             Asgari

    Sıra                                                                                                                                  İşçilik

     No                                                 İŞ KOLU                                                              Oranı (%)

               AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK                                                                          

    51-     Fidanların araziye dağıtımı                                                                                          25

    52-     Çalı dikimi                                                                                                                      

               a) Çalı idarece verilirse                                                                                                30

               b) Çalı yükleniciye ait ise                                                                                             9

               AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ                                 

      8-     Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı (komple)                                                        6

      9-     Akaryakıt boru hattı inşaatı (komple)                                                                          6

    10-     Ham petrol boru hattı inşaatı (komple)                                                                        6

               BARAJ - GÖLET - SULAMA                                                                                     

    13-     Baraj onarımı (beton)                                                                                                    7

    14-     Baraj onarımı (toprak dolgu)                                                                                         4

               BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV  ve

               Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon,

               Eski Eser vb.)                                                                                                                

  118-     Her türlü tarihi yapının restorasyonu                                                                         20

  119-     Çeşitli bina onarımları (inşaat, tesisat ve elektrik komple)                                         13

  120-     Sıhhi tesisatı onarımı                                                                                                   12

  121-     Kalorifer tesisatı onarımı                                                                                            10

  122-     Müşterek tesisat onarımı                                                                                            12

  123-     Havalandırma ve klima tesisatı                                                                                     8

  124-     Havalandırma ve klima tesisatı onarımı                                                                      13

  125-     Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı                                          10

  126-     Brülör tesisatı onarımı                                                                                                10

  127-     Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odaları dahil)                                                             10

  128-     Çamaşırhane tesisatı onarımı                                                                                        8

  129-     Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot)                                                         12

  130-     Elektrik tesisatı onarımı                                                                                              12

  131-     Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait)                                        

               a) Makineli                                                                                                                  10

               b) Makinesiz                                                                                                               35

  132-     Ahşap yapı karkası                                                                                                     15

  133-     Bilgi teknoloji sınıfları alt yapı inşaatı                                                                          9

               DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK                                                   

    18-     İskele, köprü, liman, vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının                                 

               katodik korumasının incelenmesi ve rapora bağlanması                                              20

               MAKİNE  - MONTAJ                                                                                                 

    61-     Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi

               a) Tuğla idarece verilirse                                                                                             35

               b) Tuğla yükleniciye ait ise                                                                                         20

    62-     Elektro motor ve blover bakım ve onarımı                                                                  12

    63-     Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi                                                                13

    64-     Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı                                                                            7

    65-     Jeo-termal su üretimi, Jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı                                     12

    66-     Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi                                                            9

               (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi, vs. boya işleri)                

    67-     Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi                      12

               YOL - DEMİRYOLU (alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür,

               kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik

               levhaları, sinyalizasyon )                                                                                           

    81-     Dekapaj - Kazı yapılması (Makineli), (nakliye hariç)                                                  3

    82-     Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak kullanılması           4

               (nakliye hariç)                                                                                                                

             MADDE 2 – Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.