2 Ekim 2013  ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28783

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

FNANSAL TABLOLARIN BAIMSIZ DENETM VE SINIRLI BAIMSIZ

DENETMLER LE DER GVENCE DENETMLER VE LGL

HZMETLER YRTEN BAIMSIZ DENETM KURULULARI

VE BAIMSIZ DENETLER N KALTE KONTROL

STANDARDI 1 (KKS 1) HAKKINDA TEBL

TRKYE DENETM STANDARTLARI TEBL NO: 1

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; EK-1de yer alan Finansal Tablolarn Bamsz Denetim ve Snrl Bamsz Denetimleri ile Dier Gvence Denetimleri ve lgili Hizmetleri Yrten Bamsz Denetim Kurulular ve Bamsz Denetiler iin Kalite Kontrol Standard 1in yrrle konulmasdr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliin kapsam, EK-1de yer alan KKS 1 metninde belirlenmitir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (c) bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakan: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu Bakann,

b) Kurum: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunu,

ifade eder.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurum Bakan yrtr.

 

Trkiye Denetim Standartlar