ASGARİ ÜCRET :

01.01.2013-30.06.2013 Dönemi 01.07.2013-31.12.2013 Dönemi

16 Yaşından Büyükler Günlük Aylık Günlük Aylık

Taban ücret : 32,62 TL 978,60 TL. 34,05 TL 1.021,50 TL

Tavan ücret : 212,03 TL 6.360,90 TL. 221,30 TL 6.639,50 TL

16 Yaşından küçükler

Taban ücret : 27,97 TL 839,10 TL. 29,25 TL 877,50 TL

KIDEM TAZMİNATI TAVANI :

01.01.2013-30.06.2013 Dönemi : 3.129,25 TL. 01.07.2013-31.12.2013 Dönemi : 3.218,78 TL.

2013 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Bekar Personel için ; 73,40 TL

Evli çalışmayan eş için; 88,07 TL Evli ücretli eş için ; 73,40 TL

Evli çalışmayan eş,1 çocuk için; 99,08 TL Evli ücretli eş, 1 çocuk için ; 84,40 TL

Evli çalışmayan eş, 2 çocuk için; 110,09 TL Evli ücretli eş, 2 çocuk için ; 95,41 TL

Evli çalışmayan eş,3 çocuk için; 117,43 TL Evli ücretli eş, 3 çocuk için; 102,75 TL

Evli çalışmayan eş,4 çocuk için; 124,77 TL Evli ücretli eş,4 çocuk için; 110,09 TL

KAPICILARIN ÜCRETİ :

Gelir Vergisi Kanunun 23/6 maddesine göre ikametgahlarda çalışan kapıcılar gelir vergisinden istisna tutulduğundan ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmemektedir. Sadece Sigorta primi tabi tutulduğundan ücretlerine asgari geçim indirimi uygulanmamaktadır.

İş yerlerinde çalışan kapıcılar ise normal ücretliler gibi vergilendirilir.

ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ÜCRETLER

3308 sayılı mesleki eğitim kanununun 25 maddesine göre Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilmektedir.

Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.

Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır.

Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır

Buna göre, yılın ilk yarısında 16 yaşından büyük aday çırak ve çırağa aylık 293,58 liradan; 16 yaşından küçüklere ise aylık 251,73 liradan,

İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere;

yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde 210,17 liradan,

yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde 105,09 liradan,

az ücret ödenmeyecektir.

2013 YILINDA ÇOCUK YARDIMI

a) 01.01.2013-30.06.2013 : Gelir Vergisi Sigorta

1 çocuk (0- 6 yaş) 36,87 TL (978,60*%2) = 19,57 TL

1 çocuk ( 6 yaşından büyük) 18,43 TL (978,60*%2) = 19,57 TL

b) 01.07.2013-31.12.2013 :

1 çocuk (0- 6 yaş) 37,97 TL (1.021,50*%2) = 20,43 TL

1 çocuk ( 6 yaşından büyük) 18,99 TL (1.021,50*%2) = 20,43 TL

7- 2013 YILINDA AİLE YARDIMI

01.01.2013-30.06.2013 01.07.2013-31.12.2013

Gelir Vergisi 0,00 0,00

Sigorta (978,60X%10)= 97,86 TL (1.021,50X%10)= 102,15 TL.

2013 YILINDA YEMEK YARDIMI

a)Gelir Vergisi :

GVK Md.23/8 Kdv hariç çalışılan günler için günlük 12,00 TL

b)Sigorta :

01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında günlük (62,62X%6=) 1,96 TL

01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında günlük (34,05X%6=) 2,04 TL

9- ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

Özürlü : %3 Eski Hükümlü : %0 Terör Mağduru : %0

4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

a) 01.01.2013-30.06.2013

En az Prim 978,60 (SGK Prim Tabanı) X %33,5 = 327,83 TL

En çok Prim 6.360,90 (SGK Prim Tavanı) X %39 = 2.480,75 TL

b) 01.07.2013-31.12.2013

En az Prim 1.021,50 (SGK Prim Tabanı) x %33,5 = 342,20 TL

En çok Prim 6.639,90 (SGK Prim Tavanı)x %39 = 2.589,56 TL

4/b primleri sigortalı tarafından en düşük prim olan taban ile en yüksek prim olan tavan (dahil) sınırları arasında beyan edilecektir. Yalnız 4/b sigortalısı (Bağkurlu) tarafından beyan edilecek gelir yanında çalıştırdığı sigortalının brüt kazancından düşük olmayacaktır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA ÖDENECEK PRİMLER

-01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında aylık alt sınır (32,62X30x%32=) 313,15 TL.

-01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında aylık alt sınır (34,05X30x%32=) 326,88 TL

-01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında aylık üst sınır(212,03x30x%32=) 2.035,49 TL.

-01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında aylık üst sınır(221,30x30x%32=) 2.124,48 TL

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

01.01.2013-30.06.2013 :

a)Aylık geliri asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret olanlar (978,60/3=)326,20X%12= 39,14 TL.

b)Aylık geliri asgari ücret ile iki katı(978,60-1.957,20) arası olanlar 978,60x%12= 117,43 TL.

c)Aylık geliri asgari ücretin iki katından fazla olanlar (978,60x2=)1.957,20x%12= 234,86 TL

01.07.2013-31.12.2013 :

a)Aylık geliri asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret olanlar (1.021,50/3=)340,50X%12= 40,86 TL.

b)Aylık geliri asgari ücret ile iki katı(1.021,50-2.043,00) arası olanlar 1.021,50x%12= 122,58 TL.

c)Aylık geliri asgari ücretin iki katından fazla olanlar (1.021,50x2=)2.043,50x%12= 245,16 TL

VERGİ ORANLARI :

A- 2013 YILI :

a) ÜCRETLİLER GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ :

10.700 TL’ye kadar % 15

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası % 20

94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası % 27

94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası % 35

b) ÜCRETLİLER DIŞINDAKİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ :

10.700 TL’ye kadar % 15

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası % 20

60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL % 27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL.’si için 13.845 TL.,fazlası % 35

B- 2012 YILI ÜCRET DIŞI GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

10.000 TL’ye kadar % 15

25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası % 20

58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL % 27

58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL.’si için 13.410 TL.,fazlası % 35

2013 YILI SAKATLIK İNDİRİMİ ORANLARI

1.Derece : Çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler : 800 TL

2. Derece : Çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler : 400 TL

3. Derece : Çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler : 190 TL

GECİKME ZAMMI ORANI

2010/965 Sayılı BKK uyarınca : %1,40

2013 YILINDA GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNA

a) Mesken kira Gelirlerinde :

GVK madde 21 : 3.200,00 TL (2012 yılı için 3.000,00 TL.)

b) İşyeri Kira Gelirlerinde :

Tevkifat yapılmış kira gelirinde 26.000,00 TL.(2012 yılı için 25.000,00 TL)

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFİYETLER

01.01.2013 tarihinden itibaren İlgili kanunun 4 maddesinin:

a bendinde belirtilen evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hissesinin 140.774,00 TL.sı Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 281.720,00 TL.sı

b bendinde belirtilen İvazsız surette meydana gelen intikalerin 3.244,00 TL.sı ,

c bendinde belirtilen para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 3.244,00 TL.sı

Veraset ve İntikal vergisinden muaftır.

2013 YILINDA FATURA DÜZENLEME SINIRI :

V.U.K. 232 maddesi uyarınca :

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle(1) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 800,00 lirayı geçmesi veya bedeli 800,00 liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

2013 YILINDA YAZAR KASA FİŞİ KESME ÜST SINIRI :

V.U.K. nun 233 maddesine göre :

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri için tanzim edecekleri yazar kasa fişlerinin üst sınırı 800,00 TL.’dir.

2013 YILINDA DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEK SABİT KIYMET SINIRI : 800,00 TL.

V.U.K.’nun 313 maddesinin 3 fıkrasına göre 800,00 TL.yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 800,00 lirayı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

2013 YILINDA DAMGA VERGİSİ TUTARLARI :

Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar

1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

2- Kira Mukavelenameleri Binde 1,89

3- Kefalet, ve Rehin Senetleri Binde 9,48

4- Fesihnameler (belli parayı ihtiva eden) Binde 1,89

Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar

1- Bilançolar 30,60

2- Gelir Tabloları 14,85

3- İşletme hesabı özetleri 14,85

Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar

1-Ücret bordroları (maaş,hakkı huzur,ücret avansı,ikramiye,tazminat karşılığı) %0 7,59

Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 39,65

2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri 53,00

3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri 26,25

4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri 26,25

5- Diğer Vergi Beyannameleri 26,25

6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 19,55

2013 YILINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI :

V.U.K. 353 maddeye göre :

1- Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için 190,00 liradan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 94.000 lirayı geçemez.

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 190,00 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 9.400,00 lirayı bir takvim yılı içinde ise 94.000,00 lirayı aşamaz.

6. Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.300,00 lira özel usulsüzlük cezası kesilir.

10. Bu Kanunun 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durdurmayan aracın sahibi adına 700,00 özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde hükmü uygulanmaz.

FATURA DÜZENLEME SÜRESİ :

Sevk irsaliyesiyle yapılan satışlarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme tarihinden itibaren 7 gündür.

ÜCRETLERİN ÖDENMESİ

Türkiye genelinde, en az 10 ve üstünde işçi çalıştıran işverenler çalışanlarına net ücret ve ücret sayılan her türlü net ödemeleri banka kanalı ile adlarına açılan hesaplara ödemek zorundadırlar .