01.01.2012 - 31.12.2012 Tarihli Muğla SMMM Odası

Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar

Genel Başkanın Mesajı
2012 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm
Yönetim Kurulu Çalışma Raporu
Denetleme Kurulu Raporu
Disiplin Kurulu Çalışma Raporu
Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Çalışma Raporu
Tesmer Muğla Şubesi Çalışma Raporu
Bilanço
Gelir Tablosu