Sirküler Tarihi          : 23.11.2007

Sirküler No                : 2007 / 85

Konu                          : E-Beyanname Uygulaması ile Kısmi Erteleme Hk.

 

 

19/10/2007 tarih  ve  2007/78 Seri no.lu sirkülerimiz ile sizlere daha evvel duyurmuş olduğumuz ticari, zırai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar vergisi mükelleflerinin

-                            Ekim 2007 dönemine ait olup, 23.Kasım.2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesi ile

-                            Ekim 2007 dönemine ait olup, 24.Kasım.2007 tarihine kadar verilecek olan KDV Beyannamesini

Elektronik ortamda gönderme zorunluluğu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın çıkarmış olduğu

sirküler ile 2008 yılına ertelenmiştir. ( 20.11.2007 Tarih – 29 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri )

            Yapılan bu düzenleme ile  işletme hesabına göre defter tutan mükellefler 

-                            Aralık  2007 dönemine ait olup, 23.Ocak.2008 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesi ile

-                            Aralık 2007 dönemine ait olup, 24. Ocak .2008 tarihine kadar verilecek olan KDV Beyannamesini elektronik ortamda göndereceklerdir.

-                            Gelir vergisi mükelleflerinin 2007 yılına ait olup 25.Mart.2008 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile 2008 yılının 1.geçici vergi dönemine ait olup,  14.Mayıs.2008 tarihinde verilecek olan geçici vergi beyannamelerinin verilişi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, söz konusu beyannameler elektronik olarak gönderilecektir.

 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler içinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup,

-                            Ekim 2007 dönemine ait olup, 23.Kasım.2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesi ile

-                            Ekim 2007 dönemine ait olup, 24.Kasım.2007 tarihine kadar verilecek olan KDV Beyannamesini elektronik ortamda göndereceklerdir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 20.11.2007 Tarih – 29 No.lu

Vergi Usul Kanunu Sirküleri ektedir.

            Saygılarımızla.

  

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/29

 

Konusu                                  :e- Beyanname

Tarihi                                      : 20/11/2007

Sayısı                                      : VUK-29/2007-5 /e-Beyanname-7

İlgili olduğu maddeler          213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik 28 ve mükerrer 257 nci maddeleri

 

Vergi Usul Kanununun  mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine;

-Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,

-Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini

elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmişti.

Ancak Bakanlığımıza iletilen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin aylık dönemler halinde verilen Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu 2008 yılına ertelenmiştir.

Buna göre işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler;

- Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,

- Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini

376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda göndereceklerdir.

Duyurulur