Sirküler Tarihi          : 19.11.2007

Sirküler No                : 2007 / 81

Konu                          : 2007 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ve Bu Orandan Etkilenen Mali Uygulamalar Hk.

 

1. 2007 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI (% 7,2) OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre DİE toptan eşya fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir. (VUK Mükerrer Md. 298/B)

Vergi kanunlarında yer alan “toptan eşya fiyatları genel endeksi” ibaresi “üretici fiyatları genel endeksi” olarak uygulanmaktadır. (VUK Mükerrer Md. 298/C)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 377 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %7,2 olarak ilan edilmiş olup söz konusu tebliğ 17.11.2007 tarih ve 26703 nolu Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Bu oran 2007 yılına ait son geçici vergi dönemi (01.10.2007–31.12.2007) için de kullanılacaktır. Bunun anlamı son geçici vergi döneminde eski hükümlere tabi yatırım indiriminin endekslemeye tabi olanlarının bu oranda artırılarak dikkate alınacağıdır.

2.YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN ETKİLENEN MALİ UYGULAMALAR             

Yeniden değerleme işlemi 5024 sayılı Kanunla kaldırılmış olmakla birlikte, muhtelif düzenlemeler gereği yeniden değerleme oranı birçok haddin otomatik olarak değişmesinde ölçü olarak kullanıldığı için yayımlanmaya devam edilmektedir. Vergi kanunlarında yer alan hadler ve oranlar 01.01.2008 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bunun dışında 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunda öngörülen idari para cezaları, iş kanunu ve sendikalar kanununa göre ödenen idari para cezaları, trafik para cezaları da yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

 

3. YILLAR İTİBARİYLE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Yeniden değerleme işlemi ile 1983 yılında, 1982 ve daha önceki yıllarda aktife girmiş amortismana tabi iktisadi kıymetler için, alınış yıllarına göre 1 ile 11 arasında değişen katsayılar uygulanmak suretiyle yapılmış, 1984 ve müteakip yıllarda ise her yıl için ilan edilen oranlar esas alınmak suretiyle yapıla gelmiştir.

 

                                                                       YENİDEN DEĞERLEME

                      YILLAR                                           ORANLARI (%)                         

                        1984                                                   37,5

1985                                                   35,9

1986                                                   21,7

1987                                                   29,1

1988                                                   63,2

1989                                                   70,4

1990                                                   55,5

1991                                                   54,1

1992                                                   61,5

1993                                                   58,4

1994                                                 107,6

1995                                                   99,5

1996                                                   72,8

1997                                                   80,4

1998                                                   77,8

1999                                                   52,1

2000                                                   56,0

2001                                                   53,2

2002                                                   59,0

2003                                                   28,5

2004                                                   11,2

2005                                                     9,8

2006                                                     7,8

2007                                                     7,2

 

Saygılarımızla.