Sirküler Tarihi         : 10.10.2007

Sirküler No              : 2007 / 76

Konu                         : 2007 / 3.Geçici Vergi Döneminde Geçerli Olan Yatırım İndirimi        

             Haklarının Endekslenmesi Hk.  

 

 

Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, ÜFE’deki artışın son 36 ayda % 100’den, son 12 ayda ise %10’dan fazla olması durumunda enflasyon düzeltmesi uygulayacaklardır. Enflasyon düzeltmesinin uygulanmasının yapılabilmesi için % 100 ve % 10 şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

İşlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler , %100 ve %10 şartlarına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar.

2007 / 3.Geçici vergi döneminde geçerli olan yeniden değerleme oranı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 09.10.2007 tarih ve 9 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile yayınlanmıştır. Buna göre 2007 yılının üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 4,54 olarak tespit edilmiştir.

 

Devreden Yatırım İndirimi Hakları olan mükelleflerin 2007 Yılında Kullanacakları Endeksleme Oranları

 

5479 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69.cu maddesi ile önceden başlamış yatırımlarla ilgili olarak geçiş hükümleri düzenlenmiş olup, buna göre

-          24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2006 tarihine kadar yapılan harcamalar sebebiyle hak kazanılan indirim tutarları yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

 

 

Dolayısı ile eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları diye tabir ettiğimiz bu tutarlar 2007 yılının üçüncü geçici vergi dönemi için açıklanan  % 4,54 oranı ile endekslenecektir.

 

-          Yeni hükümlere tabi olarak adlandırdığımız GVK’nu mülga 19.cu madde kapsamında 31.12.2006 tarihine kadar yapılan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen ve kazanç yetersizliği nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları ise ÜFE’ de meydana gelen artış oranında, yani 2007 yılının üçüncü geçici vergi dönemi  için % 4,98 oranında gerçekleştiğinden bu tutarla endekslenecektir.  

 

Saygılarımızla.