Sirküler No               : 2007 / 67

Konu                                      : Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarları Değişikliği Hk.

 

 

 

Bildiğiniz üzere gelir vergisinden muaf kıdem tazminatı tutarı ile gelir vergisinden muaf çocuk zammı tutarları memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenmektedir.

01.Temmuz.2007 – 31.Temmuz.2007 tarihleri arasında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavan tutarı ile  vergiden muaf  çocuk zammı  tutarları  29.12.2006 Mük. tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2007 yılı Bütçe Kanunu ile açıklanan katsayılara göre belirlenen tutarlar  04.01.2007 / 13 ve 27.6.2007 / 61 sayılı sirkülerlerimiz ile duyurulmuş idi.

Bu defa 07.Temmuz.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12342 sayılı Kararname  ile  memur maaş katsayılarının yeniden belirlenmesi üzerine 01.Temmuz.2007 tarihinden itibaren  aşağıda belirtilen tutarlar geçerlidir.

 

 

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

2.030,19 YTL

 

0-6 Yaş Arası Çocuklar İçin Çocuk Zammı

24,18 YTL

Daha Büyük Çocuklar İçin  Çocuk Zammı

12,09 YTL