Sirküler No               :  2007 / 61

Konu                                      : Gelir Vergisinden İstisna Edilen Kıdem Tazminatı Tutarı ve

                                      Geçerli Olan Asgari Ücret Tutarları Değişikliği   Hk.

 

          2007 / 01 ve 2007 / 13 numaralı  sirküler ile sizlere duyurmuş olduğumuz    2007 yılında 

geçerli  olan  gelir vergisinden  muaf  kıdem tazminatı tutarı ile  çocuk  zammı tutarları,   memur  maaş katsayısına  bağlı  olarak  01.07.2007   tarihinden  itibaren değişmiş  bulunmaktadır. Söz konusu bu değişiklikle  birlikte 2007 yılının  ikinci yarısında  geçerli  olan  asgari ücret tutarları ile SSK primlerine esas teşkil eden taban ve tavan tutarlarıda hatırlatma amacıyla aşağıda tablo halinde bilgilerinize sunulmuştur.

          Saygılarımızla.

 

01.07.07 ila 31.12.07 Tarihleri Arasında Geçerli Olan Tutarlar

16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin

Günlük : 19,50 YTL  -   Aylık :       585,00  YTL

16 Yaşını Doldurmamış İşçiler İçin

Günlük : 16,38 YTL  -   Aylık :       491,40  YTL

 

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

1.988,48 YTL

 

0-6 Yaş Arası Çocuklar İçin Çocuk Zammı

23,70 YTL

Daha Büyük Çocuklar İçin  Çocuk Zammı

11,85 YTL

 

SSK Primine Esas Taban Ücret

Günlük : 19,50 YTL  -   Aylık :       585,00  YTL

SSK Primine Esas Tavan Ücret

Günlük : 126,75 YTL  -  Aylık :    3.802,50 YTL