Sirküler No              : 2007 / 06

Konu                         : Doğrudan Gider Yazılabilecek İktisadi Kıymetler  Hk.

 

 

 

            V.U.K’  nun  313.cü maddesinde “ Değeri (2005 yılı için ) 520,00 YTL’sını  aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (2005 yılı için ) 520,00 YTL’sını  aşmayan alet, edavat, mefruşat ve demirbaşların  amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği ve iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin  topluca dikkate alınacağı belirtilmektedir.

            Bu defa yayınlanan 364 seri no.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 2007 yılı için bu oran 560,00 YTL olarak belirlenmiştir. 

            2007 yılı için iktisap edilecek sabit kıymetler 560,00 YTL’sını geçmiyor ise doğrudan gider yazılacak, bu tutarı geçen kıymetler ise amortismana tabi olacaktır. Doğrudan gider yazılacak bu tutarın  tespitinde KDV hariç tutarın göz önünde bulundurulacağını hatırlatmak isteriz.

            Saygılarımızla.