Sirküler No              :  2007 / 57

Konu                         : 2007 / 1.Geçici Vergi Dönemini Yeniden Değerleme Oranı Hk.

 

 

           2007 yılı birinci geçici vergi dönemine ilişkin yeniden değerleme oranının negatif olması sebebiyle söz konusu dönem ile ilgili işlemlerde yeniden değerleme yapılmayacaktır.  Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 03.05.2007 Tarih ve 7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri yayımlanmış ve ekte bilgilerinize sunulmuştur.

          Yeniden değerleme oranına bağlı olarak; GVK mülga 1–6 maddeler kapsamında (%100 e tabi) teşvik belgeli yatırım indirimi hakkına sahip olan mükellefler herhangi bir endeksleme işlemi yapmazken, GVK mülga 19 madde hükmünde ( %40’a tabi) teşvik belgesiz yatırım indirimi hakkı olan mükellefler açısından ise geçerli olan ÜFE artış oranında yani 1,88 oranında endeksleme yapılacağı tabidir.     

          Saygılarımızla.

 

 

 

 

Tarih

03.05.2007

Sayı

KVK-7/2007-2/ Yatırım İndirimi - 4

Kapsam

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/7

Konusu

: Geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme oranı

Tarihi

: 03.05.2007

Sayısı

: KVK–7/2007–2/ Yatırım İndirimi - 4

İlgili Olduğu Maddeler

:Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili Olduğu Kazanç Türleri

: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2007 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

Duyurulur.

 

 

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı