Sirküler No              :  2007 / 53

Konu                         : Serbest Bölgelerde Uygulanan Binde 5 Oranındaki Ücretin

                                       Kaldırılması  Hk.

 

 

Bilindiği üzere 06.02.204 tarihinde yürürlüğe giren 5084 sayılı Kanun ile serbest bölgeler uygulamasında önemli değişiklikler yapılarak bu tarihten önce ruhsat almış olan firmaların gelir veya kurumlar vergisi açısından muafiyetleri ruhsatlarında yazılı süre sonuna kadar devam ederken,  06.02.204 tarihinden sonra ruhsat alan firmalar  ise gelir veya kurumlar  vergisi kapsamına alınmıştır.

Bununla birlikte 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca gelir veya kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, serbest bölgede faaliyet gösteren tüm kullanıcıların bölgeden Türkiye’ye çıkardıkları mallar ile yurtdışından bölgeye getirdikleri malların CIF değerleri üzerinden binde 5 oranında ücret alınmakta idi.

Bu defa 17.04.2007 tarih ve 26496 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  5263 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun ile söz konusu madde değiştirilmiş olup yürürlük tarihi 01.Mayıs.2007 olarak belirlenmiştir.

 “ 06.02.2004  tarihinden sonra faaliyet ruhsatı alanlardan imalatçı kullanıcıların dışındaki kullanıcılar tarafından yurtdışından bölgeye getirilen ve/veya bölgeden Türkiye’ye çıkarılan mallar üzerinden binde 5 ücret alınmayacağı hükme bağlanmıştır. “

    Yapılan bu değişiklik sonucu yeni uygulama yukarıdaki gibi olacaktır.

 

                Saygılarımızla…