Sirküler No              :  2007 / 51

Konu                         : Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Hk.

 

 

2007 / 49 No.lu sirkülerimiz ile sizlere duyurduğumuz üzere 5615 sayılı Kanunla bazı beyannamelerin verilme süreleri değiştirilmiştir.

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 63 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri çıkarılmış olup,  Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresi ilgili beyan dönemini izleyen ikinci ayın 14. günü olarak belirtilmiştir.

Söz konusu değişiklik uyarınca Ocak-Şubat-Mart 2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesi 14.Mayıs.2007 tarihi akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilecektir. Yapılan bu değişiklik sadece beyannamenin verilmesi ile ilgili olup, verginin ödeme zamanı eskiden olduğu üzere yine beyannamenin verildiği ayın 17.günü akşamıdır.

 

        63 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ekte sunulmuştur.

 

          Saygılarımızla…

 

 

 

Tarih

13.04.2007

Sayı

GVK–63/2007–7/Geçici Vergi Beyannamesi–11

Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/63 

Konusu

:  Geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri

Tarihi

:   13/04/2007

Sayısı

:   GVK-63/2007-7/Geçici Vergi Beyannamesi-11

İlgili olduğu maddeler

:   Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120

 

1. Giriş

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde 5615 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile geçici vergi beyannamesinin verilme süresi yeniden düzenlenmiştir.

Geçici vergi beyannamesinin verilme süresine ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde 5615 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, geçici vergi beyannamelerinin, ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve onyedinci günün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, Ocak-Mart 2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 1-14 Mayıs 2007 tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Duyurulur.

 

                                                                                                            Osman ARIOĞLU

                                                                                                          Gelir İdaresi Başkanı

Gelir Vergisi Sirküleri / 63