Sirküler No              :  2007 / 46

Konu                         : Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırah Tutarlarının  01.01.2007   

                                  Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Hk.

 

 

GVK’ nun 24/2 nci maddesi hükmü aynen aşağıdaki gibidir:

“ Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur)“.

 

Yukarıdaki madde uyarınca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından;

è       İdare meclisi başkanı ve üyelerine,

è       Denetçilerine,

è       Tasfiye memurlarına ve

è       Hizmet erbabına

verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin  aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna olup, bu tutarı aşan kısmın ise vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

 

 

Kıyaslamada kullanılacak olan ve Devlet Memurlarına yurt dışı görevlendirmelerde ödenecek harcırahlar, Harcırah Kanununun 34’üncü maddesi uyarınca, yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda, 05.04.2007 tarih ve 26484 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, Bakanlar Kurulunca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” yürürlüğe konulmuştur. Bu Karara göre 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kıyaslamada kullanılacak harcırahlar aşağıdaki gibi olmaktadır:

 

 

 

UCRET GURUPLARI

Ülkeler ve Para Birimi

I.GRUP

II.GRUP

III. GRUP

IV. GRUP

V.GRUP

1044,48 ve Daha Yukarısı

1036,02-1044,47 Arası

909,16-1036,01 Arası

641,11 - 909,15 Arası

641,10 ve daha aşağısı

A.B.D. (A.B.D. Doları)

177

139

111

107

90

Almanya (Euro)

159

125

100

96

81

Avustralya (Avustralya Doları)

275

216

172

166

139

Avusturya (Euro)

161

126

101

97

82

Belçika (Euro)

156

122

98

94

79

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.202

941

753

724

609

Finlandiya (Euro)

144

113

90

87

72

Fransa (Euro)

155

121

97

93

79

Hollanda (Euro)

151

119

95

91

78

İngiltere (Sterlin)

112

87

70

67

57

İrlanda (Euro)

150

118

94

91

76

İspanya (Euro)

153

120

96

92

78

İsveç (İsveç Kronu)

1.319

1.033

826

795

667

İsviçre (İsviçre Frangı)

275

215

172

166

139

İtalya (Euro)

148

116

93

89

75

Japonya  (Japon Yeni)

30.490

23.930

19.160

18.350

15.450

Kanada (Kanada Doları)

237

186

149

143

121

Kuveyt  (Kuveyt Dinarı)

49

38

31

30

24

Lüksemburg (Euro)

156

122

98

94

80

Norveç (Norveç Kronu)

1.158

907

726

698

586

Portekiz (Euro)

150

118

94

90

76

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

599

469

376

361

304

Yunanistan (Euro)

153

120

96

92

78

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

123

96

77

74

63

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

152

119

95

92

78

 

 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İÇİN BELİRLENEN HARCIRAHLAR

 

UCRET GRUPLARI

Ülkeler ve Para Birimi

I.GRUP

II.GRUP

III. GRUP

IV. GRUP

V.GRUP

Kuzey Kıbrıs (YTL)

80

70

50

60

40

 

 

Öte yandan  138 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına fiili yemek ve yatmak giderleri dışında gündelik de ödendiği takdirde bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Bu taktirde ödenen tutar ne olursa olsun vergiye tabi olacaktır. Bir başka deyişle istisnadan yararlanılamayacaktır.

 

Diğer taraftan ücret gruplarında yer alan tutarlar yıl içinde devlet memurlarına yapılacak zamma göre değişeceğinden bu tutarlar, 1 Ocak 2007 yılı başı itibariyle geçerli tutarlardır. Devlet memurlarına Bütçe Kanunu uyarınca 1 Temmuz 2007 tarihinde artış yapılacağından, ücret grupları bu tarih itibariyle değişecek olup, değişen tutarlar sirkülerimiz ile bildirilecektir.

Saygılarımızla...