Sirküler No              :  2007 / 44

Konu                         : Askerlik ve Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hk.

 

 

      Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı yasaları 01.07.2007 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek olup, bu tarihten sonra söz konusu kanunların yerine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girecektir.

 

01.07.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu mevcut mevzuatlardaki bazı düzenlemeleri ortadan kaldırıp yerine yeni uygulamaları getirmektedir. Bu yeni düzenlemelerde askerlik ve yurtdışı hizmet borçlanmaları da yer almaktadır. Askerlik borçlanmasında, yürürlükte bulunan Kanuna göre Bağ-Kur sigortalıların 2007 yılı Haziran ayı sonuna kadar askerlik borçlanması yapmaları halinde gelir basamaklarının % 20 oranı ile hesaplanan tutarda, SSK’lı sigortalı ise askerlik borçlanmasında asgari ücretin % 20’si üzerinden hesaplanan tutarda para ödeyeceklerdir.

 

Ancak, 2007 yılı Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Kanuna göre askerlik borçlanması yaparlarsa, asgari ücretin taban-tavan rakamları esas alınarak belirlenecek tutardan % 32 oranı üzerinden hesaplanan bedelin ödenmesi gerekecektir.

 

Ayrıca, mevcut Kanun askerlik borçlanması bedelini 6 ay içerisinde taksitler halinde ya da 6 ıncı ayda tek ödeme imkanı sağlarken, Temmuz ayından sonra askerlik borçlanması yapılması durumunda 5510 sayılı Kanun yürürlükte olacağından borçlanma bedelinin 1 ay içerisinde ödenmesini gerektirmektedir.

 

Yurtdışı hizmet borçlanmasında ise mevcut Kanunda 2005/9665 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince borçlandırılacak sürelerin her bir günü için 3,5 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Bu borçlanma bedelinin ödenmesi için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak, Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Kanunda yurtdışında bulunan vatandaşların Amerikan Doları cinsinden hizmet borçlanması imkanı bulunmamaktadır. Borçlanma miktarı başvuru tarihindeki prime esas asgari ve azami günlük kazancın % 32’si olacaktır. Bu borçlanma bedelinin ödenmesi 3 ay içerisinde gerçekleşecektir.

 

Sonuç olarak; askerlik ve yurt dışı hizmet borçlanması yapmak isteyen sigortalıların bu işlemler için 30 Haziran 2007 tarihine kadar borçlanma taleplerini gerçekleştirmeleri hem ödeme süreleri hem de borçlanılacak tutarlar açısından daha avantajlı olacaktır.

 

Saygılarımızla.