Sirküler No              :  2007 / 42

Konu                         : Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun Oluşumu Yeniden Düzenlenmesi Hk. 

 

            213 Sayılı VUK’nun Ek 1 - Ek 12’nci maddelerinde uzlaşma müessesesi düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında ülkemizde uzlaşma işlemleri söz konusu madde hükümleri uyarınca yönetmeliklerle yürütülmektedir. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 03.02.1999 tarih ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinin 22.10.2005 tarih ve 25974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen 6 ncı maddesi ile uzlaşma komisyonları, vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu olarak yeniden belirlenmişti. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonları ile Defterdarlık Uzlaşma Komisyonlarının uzlaşma yetkisini aşan, ancak Merkezi Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki sınırının altında kalan uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan bir komisyondur.

            Maliye Bakanlığınca çıkarılarak, 23 Mart 2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 03.02.1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinin 6‘ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci paragrafı, 23.03.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, değiştirilerek, Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun üyeleri yeniden belirlenmiştir. Buna  göre Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu  aşağıdaki gibi oluşacaktır.

vGelir İdaresi Başkanı tarafından belirlenen Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı veya Gelir İdaresi Daire Başkanlarından birinin veya I. Hukuk Müşavirinin başkanlığında,

vGelir idaresi daire başkanı ve/veya grup başkanları ve/veya hukuk müşavirleri ve/veya müdürler.

 

Saygılarımızla…