Sirküler No              :  2007 / 40

Konu                         : Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

 

4684 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2’nci maddesi ile  6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 273 üncü maddesi değiştirilerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle faaliyet alanları tespit ve ilân edilecek anonim şirketler Bakanlığın izni ile kurulacağı, bu şirketlerin esas mukavele değişiklikleri de Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tâbi olduğu, bunun dışında anonim şirketlerin kuruluşu ve esas mukavele değişikliklerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tâbi olmadığı hüküm altına alınmıştır. Bu maddeye istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan ve 25.07.2003 Tarih ve 25179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında (İç Ticaret 2003/3)Tebliğde anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu Tebliğin 5’inci maddesinde de “Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İznine Tabi Olan Anonim Şirketler” düzenlenmiştir. Söz konusu maddedeki düzenleme, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan ve 15.03.2007 Tarih ve 26473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret 2007/1)Tebliğ ile 15.03.2007 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. 2007/1 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklik 15.03.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

  

Yapılan bu değişiklikle, 4884 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişik Türk Ticaret Kanununun 273 üncü maddesi gereğince; aşağıdaki şirketlerin kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi kılınmıştır.

 

 • Bankalar,

 • Katılım Bankaları,

 • Finansal Kiralama Şirketleri,

 • Faktoring Şirketleri,

 • Tüketici Finansmanı Ve Kart Hizmetleri Şirketleri,

 • Varlık Yönetim Şirketleri,

 • Sigorta Şirketleri,

 • Holdingler,

 • Döviz Büfesi İşleten Şirketler,

 • Umumi Mağazacılıkla Uğraşan Şirketler,

 • Lisanslı Depoculukla Uğraşan Şirketler,

 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketleri,

 • Ürün İhtisas Borsası Şirketleri,

 • Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ve Halka Açık Şirketler ile

 • Serbest Bölge Kurucusu Ve İşleticisi Şirketlerin

 

Saygılarımızla…