Sirküler No              : 2007 / 31

Konu                         : 2007 Yılında Uygulanacak SSK İdari Para Cezaları  Hk.  

 

 

10.01.2007 tarih ve 22 no.lu sirkülerimiz ile duyurduğumuz 2007 yılında uygulanacak SSK idari para cezaları ile ilgili tabloda yer alan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresinde Kuruma Verilmemesi halinde belgenin asıl nitelikte olması halinde belgede kayıtlı sigorta sayısı başına aylık asgari ücreti geçmemek üzere değil, 3 aylık asgari ücreti geçmemek üzere değiştirilecektir.

Saygılarımızla.

 

 

 

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresinde Kuruma Verilmemesi

      -  Belgenin asıl nitelikte olması halinde     

         belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

          (3 aylık asgari ücreti geçmemek üzere)

     -  Belgenin  ek nitelikte olması halinde

     -  Ek belge kurumca re’sen düzenlenirse

 

 

 

 

 

Aylık asgari ücretin 1/5’i

 

Aylık asgari ücretin 1/8’i

Aylık asgari ücret x  3

 

 

 

 

 

112

 

70

1.687