Sirküler No              : 2007 / 29

Konu                         :  Bankaların Ödemek Zorunda Oldukları Karşılıksız Çeklerdeki                Ödeme Yükümlülüğünün  410 YTL ’ye Yükseltilmiştir.

 

3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinde,  muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü kılınmıştır.

 

Öte yandan aynı maddede, belirtilen sorumluluk miktarının, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan toptan eşya fiyatları yıllık endeksindeki değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu tutar, T.C. Merkez Bankasınca, 2006/1 Sıra  Numaralı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile de 30 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere üçyüzyetmiş Yeni Türk Lirası olarak uygulanmakta iken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılan 17/01/2007 tarih ve 26406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/1 sıra  Numaralı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile  29 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere “dörtyüzon Yeni Türk Lirasına” yükseltilmiştir.

 

Saygılarımızla…