Sirküler No              : 2007 / 27

Konu                         : 2007 Yılında Vergiden  Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve   

                                  Yurtdışı   Harcırahlar  Hk. 

 

Yurtiçi  Seyahatler İle İlgili Yapılan Harcırah Ödemeleri  

Bilindiği üzere GVK’nun ilgili maddeleri uyarınca ticari,zırai ve mesleki faaliyetlerle ilgili olmak şartıyla yapılan seyahat giderleri, yapılan işle mütenasip olmak ve seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartı ile gider yazılarak kazançtan indiriliyor.

Anı zamanda işle ilgili seyahat eden görevlilere yemek ve yatmak giderlerine ilişkin olarak ödenen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadarı gelir vergisinden muaf; veya başka bir deyişle personele verilen gündelik  Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

Özel sektörde harcırah ödemelerinde öteden beri  vergiden muaf olarak dikkate alınacak harcırah tutarının tespiti için en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına verilen harcırahlar dikkate alınmaktadır. 2007 yılında Başbakanlık Müsteşarına yurtiçi seyahatler nedeniyle  33,00 YTL gündelik ödenebileceği öngörülmüştür.(*)

Buna bağlı olarak mükelleflerimizin personeline ücret seviyesi ne olursa olsun yurtiçi seyahatleri nedeniyle ödeyeceği (yemek ve konaklama gideri karşılığı) tutarın 33,00 YTL’sı vergiden müstesna tutulacaktır. Bu tutarı aşan ödemeler net ücret ödemesi olarak kabul edilerek vergiye tabi tutulmalıdır

 

 

 

Yurtdışı   Seyahatler İle İlgili Yapılan Harcırah Ödemeleri  

Yukarıda bahsettiğimiz üzere özel sektörde personele yapılan yurtiçi harcırah ödemelerinde vergiden muaf tutar olarak Başbakanlık Müsteşarına yapılan ödeme baz alınıyorsa, aynı şekilde yurtdışı seyahatlerinde de Başbakanlık Müsteşarına yurt dışı seyahatler nedeniyle ödenmesi gereken harcırah kadarı baz alınacak ve vergiden muaf tutulacaktır. Yurtdışı seyahatleri ile ilgili gündelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmekte olup, bu konuda yayınlanmış olan son Bakanlar Kurulu Kararına                           ( 14.3.2006-26108  sayılı R.G.)  göre yurtdışı gündelikler aşağıdaki gibidir.

 

GİDİLEN ÜLKE

DÖVİZ CİNSİ

GÜNDELİK TUTAR

A.B.D.

ABD Doları

163

Almanya

EURO

149

Danimarka

D.Kronu

1.129

Fransa

EURO

141

Hollanda

EURO

144

İngiltere

Sterlin

106

İsveç

İ.Kronu

1.273

İsviçre

İ.Frangı

266

İtalya

EURO

138

Kuveyt

K.Dinarı

45

Norveç

N.Kronu

1.096

Japonya

J.Yeni

30.490

Portekiz

EURO

138

Diğer Ülkeler [1]

(KKTC Hariç)

ABD Doları

141

 

 

Saygılarımızla.


 


* 29.12.2006 tarih-26391 Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 5565sayılı 207 merkezi bütçe Kanunu ekli H cetveli

[1] Yukarıdaki cetvelin son satırında da belirtildiği üzere, cetvelde yer almayan Rusya, Azerbaycan, Pakistan, Somali, Libya, Şili ve Brezilya gibi ülkelere yapılacak seyahatlerde, ABD Doları olarak belirlenen gündelik tutarına (141 $) itibar edilecektir. KKTC’ye yapılan seyahatler için bu miktarda değil Bakanlar Kurulunca ayrıca belirlenen miktarda gündelik ödenir.