Sirküler No              : 2007 / 23

Konu                         : Kıdem Tazminatı Tavanı Değişikliği Hk.

 

04.01.2007 tarih ve 13 no.lu sirkülerimiz ile duyurmuş olduğumuz 2007 yılının ilk altı ayında geçerli olan kıdem tazminatı tutarı, 06.01.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararname ile katsayıların yeniden belirlenmesiyle, 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.960,69 YTL olarak yeniden tespit edilmiştir. Bu tarihten itibaren yeni kıdem tazminatı tavanı geçerli olacaktır.

 

Mükelleflerimizin yapacakları hesaplamalarda yukarıda belirtilen  1.960,69 YTL rakamını dikkate almaları gerekmektedir.

 

 Saygılarımızla.