Sirküler No              : 2007 / 21

Konu                         : Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı sonrası Bağ-Kur Emeklilerin  

  Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemeleri  Hk.  

Bilindiği üzere  Bağ-Kur’dan emeklilik aylığı alanlardan (01.01.2000 yılından geçerli olmak üzere )  Bağ-Kur Kanunu kapsamında ticari veya serbest meslek faaliyetlerine devam etmeleri veya daha sonra yeniden işe başlamaları halinde  her bir ay için % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.

Bununla birlikte SSK, TC Emekli Sandığı ve banka-sigorta şirketi sandıkları gibi  diğer sosyal güvenlik kurumlarından  emekli aylığı alanlar ise , Bağ-Kur Kanunu kapsamında ticari veya serbest meslek faaliyetlerinde bulunmaları halinde , çalışmaya başladıkları ayı izleyen aybaşından itibaren çalışmalarının sona erdiği ay dahil olmak üzere , Bağ-Kur Kanunu'na göre belirlenen 12'nci gelir basamağının yüzde 10'u oranında destek primi ödemektedirler. 2006 yılı için 64,00 YTL olan bu tutar 01.01.2007'den itibaren 66.10 YTL olarak belirlenmiştir. 

Emekli olduktan sonra  ticari veya serbest meslek faaliyetinde bulunacak olanlar ile birlikte vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı devam edenlerden en az asgari ücretin yüzde 33.5'i oranında sosyal güvenlik destek primi alınması öngören 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi 01.07.2007 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesinin, 30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararında, yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan "sosyal güvenlik destek primi alınacağına" ilişkin maddesi  serbest çalışanlar yönünden iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin  bu iptal kararından sonra Bağ-Kur emeklisi olupda çalışmaya devam edenler arasında  1.1.2007'den itibaren sosyal güvenlik destek primi ödeyip ödemeyecekleri konusunda tereddütler oluşmuş bulunmaktadır.

 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihi 01.07.2007’ye ertelendiğinden bu tarihe kadar Bağ-Kur ve SSK mevzuatında yer alan uygulamalar aynen devam ettirilecektir.

Başka bir ifadeyle,  Bağ-Kur'dan emekli aylığı alanların maaşlarından % 10 oranında kesinti yapılmaya,  Bağ-Kur dışındaki diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alanlar ise 12. basamağın % 10'u oranında   sosyal güvenlik destek primini Bağ-Kur banka hesaplarına yatırmaya devam edilecektir.

Dolayısıyla, sosyal güvenlik destek primi uygulaması da 5510 sayılı yasa yürürlüğe girinceye kadar aynen devam ettirilecektir.

Saygılarımızla.