Vergi Suçlarıyla İlgili Cezai Yaptırımlarda Değişiklik Yapan

5728 Sayılı Kanun  Hk.(*)

(16.02.2008)

 

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ile ilgili 32 Sayılı

Kararda Değişiklik Yapılması  Hk.

(14.02.2008)

 

İhtilaflı Vergi ve Cezalara Uzlaşma Yoluyla İndirim Düzenlemesi Hk.

(13.02.2008)

 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Baz

Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Hk.

(07.02.2008)

 

381 Seri No.lu V.U.K. Genel Tebliği Hk.

(06.02.2008)

 

28.12.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan İskonto Oranı ile Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Hk.

(06.02.2008)

 

İhtilaflı Olan Kamu Alacaklarının Uzlaşma Yolu İle Tahsili Hk.  

(17.01.2008)

 

2008 Yılında Gerçekleşen İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade

Sınırının  107 No.lu KDV Genel Tebliği ile 11.6000 YTL  Olarak

Belirlenmesi Hk.

(17.01.2008)

 

107 No.lu KDV Genel Tebliği İle KDV İade Usul Ve

Esaslarında Yapılan Değişiklik Hk. 

(17.01.2008)

 

107 No.lu KDV Genel Tebliği İle Otel, Motel Ve Lokanta Gibi 

Hizmet İşletmelerinde Değişen KDV Uygulaması Hk.

(17.01.2008)

 

07 No’lu KDV Genel Tebliği İle Fason Tekstil İşlemleri İle

Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri

Teslimlerinde KDV  Tevkifatı Getirilmesi Hk.

(17.01.2008)

 

Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili 2008/2 Sayılı Sanayi Sicil Tebliği Hk.  

(17.01.2008)

 

2008 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi

ve Yurtdışı Harcırahlar Hk.   

(14.01.2008)

 

Bankaların Ödemek Zorunda Oldukları Karşılıksız Çeklerdeki

Ödeme Yükümlülüğünün  435 YTL ’ye Yükseltilmiştir.    

(10.01.2008)

 

Sağlık Karnesi Uygulamasında Yapılan  Değişiklik  Hk.

(10.01.2008)

 

Değişen Kıdem Tazminatı ve Vergiden Müstesna Çocuk

Zammı Tutarları Hk. 

(10.01.2008)

 

31.12.2007 Tarihi İtibariyle Değerleme İşlemlerinde

Uygulanacak Döviz Kurları Hk.    

(04.01.2008)

 

Beyannamelerin SM veya SMMM’lerce imzalanması,

Kâr Dağıtım Tablosu Düzenlenmesi  ve  7/A-7/B

Seçenekleriyle ilgili Hadler    Hk. 

(03.01.2008)

 

Sigorta Primi Kesilmeyecek Yemek Parası ile Çocuk ve Aile

Zammı Tutarları Hk. 

(03.01.2008)

 

Menkul Kıymet Gelirleri ile İlgili İndirim Oranı Hk.

(03.01.2008)

 

2008 Yılında Geçerli Hadler Ve Tutarlar Hk.

(02.01.2008)

 

1.Ocak.2008’ den itibaren geçerli Asgari Ücret İle SSK Taban ve Tavan Rakamları Hk.

(02.01.2008)

 

2008 Yılında Uygulanacak Amortisman Sınırı  Hk.

(29.12.2007)

 

2008 Yılında Uygulanacak Harçlar Hk.

(29.12.2007)

 

KDV Oranlarında Yeni Düzenlemeler Hk.

(29.12.2007)

 

29 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Hk.

(29.12.2007)

 

2008 Yılında Geçerli Bina Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının  Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı Hk.

(29.12.2007)

 

01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Gelir Vergisinden

MuafÇocuk  Zamları  Hk.

(29.12.2007)

 

2007 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisnası Hk.

(29.12.2007)

 

2008 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri  Hk.

(29.12.2007)

 

01.01.2008’den İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Hk.

(29.12.2007)

 

2008 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları  Hk.

(29.12.2007)

 

2008 yılında Fatura Düzenleme Sınırının 600,00 YTL Olması Hk.

(29.12.2007)

 

2008 Yılında Geçerli Hadler Ve Tutarlar Hk.

(29.12.2007)

 

Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılması

(29.12.2007)

 

Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Usul Ve Esasları Hk.

(29.12.2007)