Sirküler Tarihi         : 29.12.2007

Sirküler No              : 2008 / 06

Konu                         : 01.01.2008’den İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Hk.

 

 

            Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına bağlı olarak değişmektedir. 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 21.maddesi uyarınca                   01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olan yeni memur maaş katsayısı ve memur taban aylığı katsayısı değişmiş olup, buna bağlı değişen kıdem tazminatı tavan tutarı da yeniden belirlenmiştir. 

            Söz konusu katsayılar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucu bulunan kıdem tazminat tavan tutarı henüz kesinleşmemiş ve ilan edilmemiş olmakla birlikte, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

            Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

 

01. 01. 2008  -  30.06. 2008

TARİHLERİ ARASINDA

01.07.2008  -  31.12.2008

TARİHLERİ ARASINDA

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI

 

2.080,83  YTL

 

2.122,59 YTL