Sirküler Tarihi         : 15.01.2008

Sirküler No              : 2008 / 28

Konu                         : 107 No.lu KDV Genel Tebliği İle Otel, Motel Ve Lokanta Gibi  

                                   Hizmet İşletmelerinde Değişen KDV Uygulaması Hk.

 

30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, bu Karar ile birlikte, Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

2007/13033 sayılı Kararın uygulamasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan  ve 04/01/2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 107 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.

Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yeniden belirlenen KDV oranlarının yiyecek ve içecek sunulan yerlerde nasıl uygulanacağı konusunda 107 seri No’lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24 üncü sırasında yer alan;

 

 

-         Kahvehane,

-         Kır kahvesi,

-         Çay bahçesi,

-         Çay ocağı,

-         Kıraathane,

-         Kafeterya,

-         Pastane,

-         Ayakta yemek yenilen yerler,

-         Yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dâhil),

-         Lokanta,

-         İçkili lokanta,

-         Kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde

KDV oranı 1/1/2008 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanacaktır.

Ancak, bu yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, sadece hizmetin alkollü içeceklere ilişkin kısmına %18 KDV oranı uygulanacaktır. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan içecekleri (kolalı gazozlar hariç) ifade etmektedir.

Yukarıda sayılan işletmeler toplam hizmet bedeli içinde alkollü içeceklere ilişkin olan ve olmayan kısmı hesaplayarak faturada ayrıca göstererek,

    Alkollü içeceklere isabet eden kısım üzerinden %18,

    Diğer kısım üzerinden %8 kdv hesaplayarak

KDV tutarını ayrı ayrı ve toplam olarak faturada göstermeleri gerekmektedir.

107 seri No’lu KDV Genel Tebliği’ne göre,  aşağıdaki işletmelerde verilen hizmetlerde ise herhangi bir oran indirimi yapılmadığından buralarda verilen hizmetlerde uygulanan KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır.

    Gazino,

    Açık hava gazinosu,

    Bar,

    Dans salonu,

    Diskotek,

    Pavyon,

    Taverna,

    Birahane,

    Kokteyl salonu

ve benzeri yerlerde verilen hizmetler.

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen hizmet sunulan yerlerin tanımı ve tasnifinde, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli  ve   5393   sayılı  Kanunlara  göre  yürürlüğe  konulan  "İşyeri  Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat esas alınacak olup, ruhsatta belirtilen faaliyet alanına göre KDV oranı uygulanacaktır.

 

1- Konaklama Tesisleri

-         Kahvehane,

-         Kır kahvesi,

-         Çay bahçesi,

    Çay ocağı,

    Kıraathane,

    Kafeterya,

    Pastane,

    Ayakta yemek yenilen yerler,

    Yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dâhil),

    Lokanta,

    İçkili lokanta,

    Kebapçı

    Gazino,

    Açık hava gazinosu,

    Bar,

    Dans salonu,

    Diskotek,

    Pavyon,

    Taverna,

    Birahane,

    Kokteyl salonu

gibi hizmet birimlerinin konaklama tesislerinin bünyesinde bulunması halinde, buların işleticilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına veya ilgili belediyeye başvurararak, bu yerlerin mahiyetini belirten bir yazıyı almaları gerekmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı veya belediye, söz konusu hizmet birimlerinin mahiyetini "İşyeri  Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirleyerek vereceği yazıda açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Konaklama tesislerinin bünyesindeki hizmet birimlerinde sunulan hizmetlerde KDV oranı bu belirleme esas alınarak uygulanacaktır.

 

Öte yandan, 1/1/2008 tarihi itibariyle faaliyette bulunan konaklama tesisleri, 29/2/2008 tarihine kadar temin edecekleri yazıyı en geç yazının geçerlilik tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

 Alınacak yazının geçerlilik tarihine kadar işletmenin mahiyeti işletme sahiplerince "İşyeri  Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenecek olup, yazının geçerlilik tarihinden itibaren ise bu yerlerin yazıda belirtilen mahiyetine göre vergi uygulanacaktır. 107 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde bu   yazının belirlenen süreler içinde temin edilerek vergi dairesine verilmemesi halinde, mahiyetlerine bakılmaksızın bu yerlerde verilecek hizmetlere genel KDV oranı  olan % 18 oranının uygulanacağı belirtilmiştir

 

Ancak, konaklama tesislerinin veya bünyelerindeki bu tür hizmet birimlerinin 1/1/2008 tarihinden sonra işletmeye açılması halinde, işletmeye açılmadan önce bu yazının temin edilerek vergi dairesine verilmesi zorunludur.

 

2-Yemek Çeki, Kuponu ve Kartlarının Kullanıldığı Yemek Hizmetlerinde Organizatör Firmaların Durumu

 

107 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde , organizatör firmaların;

    Yemek çeki,

    Yemek kuponu ve

    Yemek kartı

vermek suretiyle ifa ettikleri hizmetlerde müşterilerden tahsil edilen tutar içinde yer alan yemek bedelleri, indirimli orana tabi işlem bedelinin aktarımı mahiyetinde olduğundan, %8 oranında vergilendirileceği açıkça belirtilmiştir.

Ancak, organizatör firmaların yaptıkları organizasyon hizmetleri nedeniyle müşterilerden veya yemek hizmetini sunan işletmelerden sağladıkları menfaatler ise genel vergi oranına tabi olacaktır.

Yine söz konusu Tebliğde organizatör firmaların, yemek hizmeti vermeyip bu hizmete aracılık etmeleri nedeniyle bu işlerle ilgili olarak KDV Kanununun (29/2) maddesi uyarınca iade talebinde bulunmalarının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

 

107 seri No’lu KDV Genel  Tebliğine göre,  yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartlarının kullanıldığı yemek hizmetleri için yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılacağı, ancak, bu çek, kupon ve kartların yemek hizmeti dışında ve/veya yemek hizmeti sunmayan işletmelerden temin edilecek mal ve hizmetlerde kullanılması halinde ise işleme taraf olanlar için ilgili vergi Kanunları esas alınarak gerekli işlemlerin yapılacağı da Tebliğde açıkça belirtilmiştir.

 

 

 

3- Geceleme Hizmetlerinde KDV Oran Uygulaması

 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 25 inci sırasında yer alan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde KDV oranı 1/1/2008 tarihinden itibaren %8 olarak belirlenmiştir.

Tebliğe göre geceleme hizmeti aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Geceleme hizmeti otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma-barınma-kalma hizmetidir.

 

107 Seri No’lu KDV Genel Tebliğine göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetinin dışında ayrıca yemek, eğlence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetlerden geceleme hizmeti satın almaksızın yararlanılması halinde bu hizmetlerin ayrıca ve hizmetin tabi oldukları KDV oranında vergilendirilmesi gerekmektedir.  Ayrıca, geceleme hizmeti satın alanlara verilen bu hizmetlerin, konaklama tesisleri tarafından

-         Ayrıca faturalandırılması ya da

-         Geceleme hizmetine ilişkin faturada geceleme bedelinin dışında ayrıca gösterilmesi

halinde de söz konusu hizmetler  yine ait oldukları oranda vergilendirilecektir.

Diğer taraftan, geceleme hizmeti dışında olup mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin bedellerin, geceleme bedeline dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli olarak tek bir bedel alınması ve fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile birlikte bu hizmetler de geceleme bedeli kapsamında %8 oranında KDV'ye tabi olacaktır.

 

4- Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Alkollü İçecekler Dolayısıyla Yüklenilen KDV

 

2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yukarıda belirtilen geceleme hizmetleri kapsamında sunulan alkollü içeceklere ait yüklenilen KDV tutarları, konaklama tesisleri tarafından hesaplanan KDV tutarlarından indirilmesi yasaklanmıştır.

 Bu düzenleme sonucunda, örneğin; konaklama tesisleri tarafından verilen ve her şey dahil sistem olarak bilinen konaklama hizmet türünde, tek bir fatura düzenlenmekte ve bu bedel içerisinde müşteri konaklama tesisinde verilen hizmetlerin tamamından ya da pek çoğundan oda fiyatı kapsamında mutat olarak yararlanabilmektedir. Böyle bir durumda, müşteriye verilen hizmete uygulanan KDV oranı %8 olacak, ancak bu hizmetlere isabet eden alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen KDV tutarları konaklama tesisleri tarafından indirim konusu yapılamayacaktır. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan içecekleri (kolalı gazozlar hariç) ifade etmektedir.

 

Söz konusu Tebliğe göre, konaklama tesislerinin alkollü içeceklere isabet eden hizmet bedelini;

-         Ayrıca fatura etmesi veya

-         Bu tutarı faturada ayrıca göstermesi

halinde ise hizmet bedelinin alkollü içeceklere isabet eden kısmı üzerinden %18 KDV hesaplanacak ve bu hizmete konu olan alkollü içecekler dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı indirim konusu yapılabilecektir.

 

 

Tebliğe göre, alkollü içeçecekler nedeniyle yüklenilen KDV nin ayrıştırılmasında aşağıdaki şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

    Alkollü içecekler ve bunların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV ayrıca açılacak yardımcı hesaplarda izlenecektir. 2008 takvim yılına ait açılış kayıtlarında stokta bulunan alkollü içecekler ve bunlara ait olup yıl sonu itibariyle indirim yoluyla telafi edilememiş KDV tutarları bu yardımcı hesaplarda gösterilecektir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler 1/1/2008 tarihi itibariyle aynı kayıtları yapacaklardır.

    1/1/2008 tarihinden itibaren satın alınan alkollü içeceklere ait KDV defterlerde "indirim KDV" olarak yer alacaktır.

    Ay içinde tüketilen alkollü içeceklerden indirimli orana ve genel orana tabi hizmetlerde kullanılan kısımlar ayrı ayrı belirlenecektir.

    İndirimli oran uygulanan hizmetlerde kullanılan alkollü içeceklerin alımında yüklenilen KDV, en eski tarihli alış faturalarından başlanarak hesaplanacak ve KDV beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırında gösterilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılarak, gider veya maliyet hesaplarına aktarılacaktır.

 

5- Seyahat Acenteleri

 

Söz konusu Tebliğe göre, geceleme hizmetinin seyahat acenteleri aracılığıyla verilmesi halinde hizmeti veren konaklama tesisleri faturayı seyahat acentesine düzenleyebilmektedir. Bu durumda seyahat acenteleri hizmeti alan kişi veya kuruluşlara ayrıca bir hizmet faturası düzenlemektedir. Konaklama tesisi tarafından seyahat acentesine düzenlenen geceleme hizmetine ilişkin faturada hizmet bedeli üzerinden yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde %8 oranında KDV hesaplanacaktır.

 Bu hizmet bedelinin seyahat acentesi tarafından hizmeti fiilen alan kişiye aktarılmasında da %8 oranı uygulanacaktır.

Öte yandan, acentelerin müşteriye düzenlediği faturada yer alan toplam bedelin geceleme hizmeti dışındaki her türlü işlemlere ilişkin kısmı organizasyon hizmetinin karşılığını teşkil ettiğinden genel oranda (%18)  katma değer vergisine tabi olacaktır.

 

Acentenin müşteriye düzenlediği geceleme hizmeti bedelinin de bulunduğu faturada, hizmetin satın alındığı konaklama tesisinin acente adına düzenlediği faturanın tarih ve numarasına atıfta bulunan bir açıklama yer alması gerektiği de bu Tebliğde belirtilmiştir. Aynı Tebliğe göre, bu açıklamanın yer almadığı faturalarda, yansıtılan geceleme hizmeti için indirimli oranda KDV uygulanması mümkün değildir.

 

Öte yandan söz konusu Tebliğe göre, Acentelerin, geceleme hizmeti vermeyip bu hizmete aracılık etmeleri nedeniyle, bu işlerle ilgili olarak KDV Kanununun (29/2) maddesi uyarınca iade talebinde bulunmalarının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

 

6- İndirimli Oran Uygulamasının Yürürlük Tarihinden Önce Başlayıp Bu Tarihten Sonra da Devam Eden Geceleme Hizmetleri

 

1/1/2008 tarihinden önce başlayıp bu tarihten sonra biten geceleme hizmetlerinin 1/1/2008 tarihine kadar olan bölümü genel orana, bu tarihten sonra ifa edilen bölümü indirimli orana tabi olacaktır. Geceleme hizmetinin sona ermesini müteakip, Vergi Usul Kanunundaki sürelere bağlı olarak düzenlenecek faturada her iki kısmın ayrıca gösterilmesi ve tabi oldukları oranlar üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

 

Saygılarımızla...