Sirküler Tarihi         : 14.01.2008

Sirküler No              : 2008 / 26

Konu                         : Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili 2008/2 Sayılı Sanayi Sicil Tebliği Hk.  

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan 2008/2 Sayılı Sanayi Sicil Tebliği 12.Ocak.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili bazı değişikliklerin yapılarak uygulamaya konulduğu 2008/2 No.lu Tebliğ de belirtilen uygulama esaslarının yeterince açık olması ve bu belgeye sahip olan mükelleflerimizi yakından ilgilendirmesi sebebiyle sirkülerimiz ekinde verilmektedir.

Saygılarımızla.