Sirküler Tarihi         : 14.01.2008

Sirküler No              : 2008 / 25

Konu                         : 2008 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve   

                                  Yurtdışı Harcırahlar Hk. 

 

Yurtiçi Seyahatler İle İlgili Yapılan Harcırah Ödemeleri  

Bilindiği üzere GVK’nun ilgili maddeleri uyarınca ticari, zırai ve mesleki faaliyetlerle ilgili olmak şartıyla yapılan seyahat giderleri, yapılan işle mütenasip olmak ve seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartı ile gider yazılarak kazançtan indiriliyor.

Anı zamanda işle ilgili seyahat eden görevlilere yemek ve yatmak giderlerine ilişkin olarak ödenen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadarı gelir vergisinden muaf veya başka bir deyişle personele verilen gündelik Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

Özel sektörde harcırah ödemelerinde öteden beri vergiden muaf olarak dikkate alınacak harcırah tutarının tespiti için en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına verilen harcırahlar dikkate alınmaktadır. 2008 yılında Başbakanlık Müsteşarına yurtiçi seyahatler nedeniyle 38,00 YTL gündelik ödenebileceği öngörülmüştür.(*)

Buna bağlı olarak mükelleflerimizin personeline ücret seviyesi ne olursa olsun yurtiçi seyahatleri nedeniyle ödeyeceği (yemek ve konaklama gideri karşılığı) tutarın 38,00 YTL’ si vergiden müstesna tutulacaktır. Bu tutarı aşan ödemeler net ücret ödemesi olarak kabul edilerek vergiye tabi tutulmalıdır

 

 

 

Yurtdışı Seyahatler İle İlgili Yapılan Harcırah Ödemeleri  

Yukarıda bahsettiğimiz üzere özel sektörde personele yapılan yurtiçi harcırah ödemelerinde vergiden muaf tutar olarak Başbakanlık Müsteşarına yapılan ödeme baz alınıyorsa, aynı şekilde yurtdışı seyahatlerinde de Başbakanlık Müsteşarına yurt dışı seyahatler nedeniyle ödenmesi gereken harcırah kadarı baz alınacak ve vergiden muaf tutulacaktır. Yurtdışı seyahatleri ile ilgili gündelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmekte olup, bu konuda yayınlanmış olan son Bakanlar Kurulu Kararına                           ( 2007 / 11912  sayılı B.K.K.)  göre yurtdışı gündelikler aşağıdaki gibidir.

 

GİDİLEN ÜLKE

DÖVİZ CİNSİ

GÜNDELİK TUTAR

A.B.D.

ABD Doları

177

Almanya

EURO

159

Danimarka

D.Kronu

1.202

Fransa

EURO

155

Hollanda

EURO

151

İngiltere

Sterlin

112

İsveç

İ.Kronu

1.319

İsviçre

İ.Frangı

275

İtalya

EURO

148

Kuveyt

K.Dinarı

49

Norveç

N.Kronu

1.158

Japonya

J.Yeni

30.490

Portekiz

EURO

150

Diğer AB ülkeleri

EURO

123

Diğer Ülkeler [*]

(KKTC Hariç)

ABD Doları

152

 

Saygılarımızla.


 


* 28.12.2007 tarih-26740 Mükerrer Resmi Gaz.etede yayınlanan 5724 sayılı 2008 Merkezi Bütçe Kanun.ekli H cetveli

[*] Yukarıdaki cetvelin son satırında da belirtildiği üzere, cetvelde yer almayan Rusya, Azerbaycan, Pakistan, Somali, Libya, Şili ve Brezilya gibi ülkelere yapılacak seyahatlerde, ABD Doları olarak belirlenen gündelik tutarına (177 $) itibar edilecektir. KKTC’ye yapılan seyahatler için bu miktarda değil Bakanlar Kurulunca ayrıca belirlenen miktarda gündelik ödenir.