Sirküler Tarihi         : 10.01.2008

Sirküler No              : 2008 / 23

Konu                         : Sağlık Karnesi Uygulamasında Yapılan  Değişiklik  Hk.  

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 26.12.2007 tarih ve 2007/96 sayılı genelgesinde belirtilmiş olduğu üzere 01.Ocak.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  sağlık karnesi kalkacağı ve  bütün işlemlerin  kimlik numarasıyla yapılacağı belirtilmiş olup, yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Ø       Sağlık karnesi bitenler ya da yeni karne çıkaracak olanların kimliklerinde TC Kimlik Numarası yazıyorsa, karne edinme zorunluluğu kaldırılacak.

Ø      Hastanelere sadece kimlik ile başvuru yapılabilecek.

Ø      Sağlık karnesi uygulamasına son verilecek olması sebebiyle şu anda karne yenilemesi de yapılmıyor.

Ø      Söz konusu uygulama 2008 yılı sonuna kadar devam edeceğinden  2009’dan itibaren de herkese bir manyetik kart verilecek ve bütün işlemler bu kart üzerinden yapılacak.

 

26.12.2007 tarih ve 2007/96 sayılı genelgesi sirkülerimiz ekinde verilmiş olup, konuyla

ilgili değişiklikler oldukça müşavirliğimizce duyurulacaktır.

Saygılarımızla.

 

 

Sayı   : B.13.1.SSK.0.09.00.00/X-10649 - 925569                                                              Ankara                                                                 

Konu : Sağlık Karnesi Uygulaması                                                                                  26.12.2007      

                                                             

                                                                                       

G E N E L G E

2007/96

 

 Kurumumuza devredilen SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığınca yayımlanan “Sağlık Karnelerinin Yenilenmesi” konulu 28.03.2005 tarihli, 3-247 Ek sayılı genelge gereğince, sağlık yardımlarından yararlanan kimselerden;

a) Daha önce sağlık karnesi almış olup sağlık karnesinin reçete sayfalarının dolması nedeniyle yeniletmek isteyenlere yeni sağlık karnesi verilmemesi,

b) İlk defa sağlık karnesi alacak olanlara ve sağlık karnesini  kaybedenlere ya da okunamayacak durumda yıpranmış olanlara yeni sağlık karnesi Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce verilmesi,

Uygun görülmüştü.

Bu çerçevede söz konusu kişilerin, sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarında muayene ve tedavileri;

a)      T.C. kimlik numarası veya,

b)      Sigorta sicil/tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası,

Üzerinden müstahaklık provizyonu alınarak sağlanmaktaydı.

01.01.2008 tarihinden itibaren, sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen kişilerden;

1- Sürekli iş göremezlik geliri,malullük veya yaşlılık aylığı alacak olanlar ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alacak eş, çocuk, ana ve babalar için sağlık karnesi verilmesi uygulaması kaldırılarak, bu kişilerin devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine başvurmalarına gerek olmaksızın gelir veya aylığa geçmeleri yeterli olacaktır.

2- Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alanların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları için yeni sağlık karnesi düzenlenmeyerek, devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine 25.08.2005 tarihli 3-252 Ek sayılı genelgede yer alan vesikalık fotoğraf hariç diğer belgelerle başvurmaları üzerine ilgili servis tarafından yalnızca giriş(aktivasyon) kaydı yapılmakla yetinilecektir.

3-Sigortalılar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile ana ve babaları için de yeni sağlık karnesi düzenlenmeyerek, devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine 25.08.2005 tarihli 3-252 Ek sayılı genelgede yer alan vesikalık fotoğraf hariç diğer belgelerle başvurmaları halinde ilgili servis tarafından yalnızca giriş(aktivasyon) kaydı yapılacaktır.

Diğer taraftan;

Sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarda T.C. kimlik numarası üzerinden müstahaklık provizyonu alınacak, ancak daha önce sağlık karnesi verilmiş olan ve T.C kimlik numaraları hatalı olanların provizyon işlemi 01.06.2008 tarihine kadar sigorta sicil/tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası üzerinden sağlanacaktır. Bu durumdaki kişilerin T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri T.C kimlik numaralarını Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimiz sağlık karnesi servislerine 01.06.2008 tarihine kadar bildirerek işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. 01.06.2008 tarihinden sonra sağlık kurum ve kuruluşlarında müstehaklık provizyon işlemi yalnızca T.C kimlik numaraları üzerinden yapılacaktır.

Ayrıca, 01.01.2008 tarihine kadar, sağlık karnelerinin verilmesine devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce devam edilecektir.

 

Yabancı uyruklu sigortalı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için ikinci bir talimata kadar sağlık karnesi verilme işlemleri sürdürülecektir.

Ek-1 yazı örneğinin ünitelerimizde ve  mahallinizdeki kamu ve anlaşmalı özel sağlık kurum ve kuruluşlarına gönderilerek sigortalılara duyurulmasının sağlanması temin edilecektir.

            Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 

 

EK: 1 Duyuru Örneği

 

 

 

                                                                                                    Tahsin GÜNEY

                                                                                                   Kurum Başkanı V.

  

 

DAĞITIM:                                                                  BİLGİ:

GEREĞİ

SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine (Devredilen)         Merkez Teşkilatına

SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine (Devredilen)           Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine (Devredilen)                                                                                 Bağ-Kur İl Müdürlüklerine (Devredilen)

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ek-1

 

SSK SİGORTALILARINA DUYURU

 

 

            Kurum bilgi işlem alt yapımızdaki gelişmelere paralel olarak, sağlık yardımları önceden Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yürütülen kişilerin sağlık karnesi uygulamalarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 

Sürekli iş göremezlik geliri,malullük veya yaşlılık aylığı alacak olanlar ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alacak eş, çocuk, ana ve babalara sağlık karnesi verilmesi uygulaması kaldırılacak, bu kişilerin Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine başvurmalarına gerek olmaksızın gelir veya aylığa girmiş olmaları yeterli olacaktır.

 

Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alanların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları için yeni sağlık karnesi düzenlenmeyecek, ilgililerin devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmaları halinde ilgili servis tarafından yalnızca giriş(aktivasyon) kaydı yapılmakla yetinilecektir.

 

Sigortalılar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile ana ve babaları için de yeni sağlık karnesi düzenlenmeyecek, devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmaları halinde ilgili servis tarafından yalnızca giriş(aktivasyon) kaydı yapılacaktır.

 

Sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,evlenme cüzdanı veya pasaportlarındaki T.C. kimlik numarası üzerinden müstahaklık provizyonu alınacak, ancak daha önce sağlık karnesi verilmiş olanlardan T.C kimlik numaraları hatalı olanların provizyon işlemi 01.06.2008 tarihine kadar sigorta sicil/tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası üzerinden sağlanacaktır. 01.06.2008 tarihinden sonra sağlık kurum ve kuruluşlarında müstehaklık provizyon işlemi yalnızca T.C kimlik numaraları üzerinden yapılacaktır. 

 

Bu nedenle, 01.06.2008 tarihine kadar hatalı T.C. kimlik numarası üzerinden provizyon alamayanların, T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri numaraları devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimiz sağlık karnesi servislerine bu tarihe kadar bildirerek işlem yaptırmaları yönünde sağlık tesisleri provizyon merkezlerinde görevli personel tarafından  gerekli uyarıların yapılması gerekmektedir.

 

Yabancı uyruklu sigortalı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için sağlık karnesi verilme işlemleri sürdürülecektir.

 

            İlgililerin sağlık tesislerine müracaatlarda sorun yaşamamaları için önemle duyurulur.      

 

Ek-2

 

SSK SİGORTALILARINA DUYURU

 

 

            Kurum bilgi işlem alt yapımızdaki gelişmelere paralel olarak, sağlık yardımları önceden Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yürütülen kişilerin sağlık karnesi uygulamalarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 

Sürekli iş göremezlik geliri,malullük veya yaşlılık aylığı alacak olanlar ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alacak eş, çocuk, ana ve babalara sağlık karnesi verilmesi uygulaması kaldırılacak, bu kişilerin Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine başvurmalarına gerek olmaksızın gelir veya aylığa girmiş olmaları yeterli olacaktır.

 

Sürekli iş göremezlik geliri ile malullük,yaşlılık aylığı alanların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları için yeni sağlık karnesi düzenlenmeyecek, ilgililerin  devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine 25.08.2005 tarihli 3-252 Ek sayılı genelgede yer alan vesikalık fotoğraf hariç diğer belgelerle başvurmaları halinde ilgili servis tarafından yalnızca giriş(aktivasyon) kaydı yapılmakla yetinilecektir.

 

Sigortalılar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile ana ve babaları için de yeni sağlık karnesi düzenlenmeyecek, devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine 25.08.2005 tarihli 3-252 Ek sayılı genelgede yer alan vesikalık fotoğraf hariç diğer belgelerle başvurmaları halinde ilgili servis tarafından yalnızca giriş(aktivasyon) kaydı yapılacaktır.

 

Sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,evlenme cüzdanı veya pasaportlarındaki T.C. kimlik numarası üzerinden müstahaklık provizyonu alınacak, ancak daha önce sağlık karnesi verilmiş olanlardan T.C kimlik numaraları hatalı olanların provizyon işlemi 01.06.2008 tarihine kadar sigorta sicil/tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası üzerinden sağlanacaktır.

 

Bu durumdaki kişilerin T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri T.C kimlik numaralarını devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimiz sağlık karnesi servislerine 01.06.2008 tarihine kadar bildirerek işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

 

01.06.2008 tarihinden sonra sağlık kurum ve kuruluşlarında müstehaklık provizyon işlemi yalnızca T.C kimlik numaraları üzerinden yapılacaktır. 

 

Bu nedenle, 01.06.2008 tarihine kadar, hatalı T.C. kimlik numarası nedeniyle provizyon alamayanların, T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri numaraları devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize bu tarihe kadar bildirerek işlem yaptırmaları gerekmektedir.

 

Yabancı uyruklu sigortalı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için sağlık karnesi verilme işlemleri sürdürülecektir.

 

İlgililerin sağlık tesislerine müracaatlarda sorun yaşamamaları için önemle duyurulur.