Sirküler Tarihi         : 07.01.2008

Sirküler No              : 2008 / 22

Konu                         : Değişen Kıdem Tazminatı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı   

  Tutarları Hk.  

 

29.12.2007 tarihinde 2008/06 ve 2008/09 seri numaralı sirkülerimiz ile sırasıyla 2008 yılında geçerli kıdem tazminatı tavanı tutarı ile vergiden müstesna çocuk zammı tutarları sizlere bildirilmiş bulunmaktaydı. Bilindiği üzere söz konusu sirkülerlerde belirtilen tutarlar,  memur maaş katsayısı baz alınarak tespit edilen tutarlardır.

 

Ancak 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere memur maaş katsayısı ve memuriyet taban aylığı katsayısı yeniden belirlenmiştir. Yapılan bu değişiklik ile 2008 yılında geçerli kıdem tazminatı tavanı tutarı ile vergiden müstesna çocuk zammı tutarları da değişmiş olup aşağıdaki tablolarda belirtilmiş bulunmaktadır.

 

 

01. 01. 2008  -  30.06. 2008

TARİHLERİ ARASINDA

01.07.2008  -  31.12.2008

TARİHLERİ ARASINDA

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI

 

2.087,92 YTL

 

2.122,59 YTL

 

DÖNEM

0-6 Yaş Arası Çocuklara İlişkin Çocuk Zammı (YTL)

Daha Büyük Çocuklara İlişkin Çocuk Zammı (YTL)

01.01.2008 – 30.06.2008

24,74

12,37

01.07.2008 – 31.12.2008

25,16

12,58