Sirküler Tarihi         : 02.01.2008

Sirküler No              : 2008 / 18

Konu                         : 2008 Yılında Geçerli Hadler Ve Tutarlar Hk.

 

2007 yılı için % 7,2 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranına bağlı olarak değişen ve 2008 yılında geçerli olacak hadler ve tutarlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Gelir Vergisi  Tarifesi……………………………………..……………(GVK.103.md.)

2008 takvim yılında gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife aşağıdaki gibidir;

7.800,00 YTL’ye kadar …………………………………………………....% 15

        19.800,00  YTL’nın 7.800 YTL’sı için 1.170 YTL fazlası…………………% 20

        44.700,00 YTL’nın 19.800 YTL’sı için 3.570 YTL fazlası………………...% 27

        44.700,00 YTL’den fazlasının 44.700 YTL’sı için 10.293 YTL fazlası…% 35

 

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı…….(GVK. 21.md.)

2008 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2.400,00 YTL olarak tespit edilmiştir.

 

Sakatlık İndirimi Tutarları ……………………………………………..(GVK. 31.md.)

2008  takvim yılında uygulanacak sakatlık indirimi tutarları ;

1.Derece Sakatlar için  600,00 YTL

2.Derece Sakatlar için 300,00 YTL

3.Derece Sakatlar için 150,00 YTL  olarak belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

Hizmet Erbabına Sağlanan İşyeri veya İşyeri Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı…………………………………………......................…(GVK.23md. 8.bend)

 

İşverenlerce hizmet erbabına  işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutar, 2008 takvim yılında uygulanmak üzere 9,00 YTL olarak tespit edilmiştir.

           

Değer Artış Kazançlarına İlişkin  İstisna …………..……….(GVK.mük. 80.md)

            2008 yılında değer artış kazançları ile ilgili istisna tutarı 6.800,00 YTL olarak tespit edilmiştir. 

 

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna………………………………(GVK. 82.md.)

 2008 yılında arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 16.000,00 YTL olarak tespit edilmiştir. 

 

Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul  Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı……………………..…..( GVK. 86.md.)

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul  sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2008  takvim yılı gelirleri için 960 YTL olarak belirlenmiştir.

 

Asgari Ücret

            2008 yılında uygulanacak asgari ücretler ile ilgili karar 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup aşağıda belirtildiği gibidir;

 

 

01.01.08 ila 30.06.08

Tarihleri arası

01.07.08 ila 31.12.08

Tarihleri arası

16 yaşını doldurmuş işçiler için

 Günlük        20,28  YTL

 Aylık          608,40  YTL

Günlük        21,29  YTL

 Aylık          638,70  YTL

16 yaşını doldurmamış işçiler için

Günlük        17,18  YTL

 Aylık         515,40  YTL

Günlük        18,02  YTL

 Aylık          540,60  YTL