Sirküler Tarihi         : 29.12.2007

Sirküler No              : 2008 / 13

Konu                         : 2008 Yılında Uygulanacak Amortisman Sınırı  Hk.

 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 313.maddesinde “ Değeri 50.000.000 ( 2008 yılı için 600,00 YTL)   lirayı  aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000 ( 2008 yılı için 600,00 YTL)  lirayı aşmayan alet, edavat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.” denilmektedir.

2007 yılında 560 YTL olarak uygulanan bu had; 2008 yılında yeniden değerleme oranında (  % 7,2 )  artırılmak suretiyle 600,00 YTL olarak belirlenerek 378 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Söz konusu tebliğ sirkülerimize ek yapılmış olup, mükelleflerimizin 2008 yılında KDV hariç değeri 600,00 YTL’ sını aşmayan  amortismana tabi iktisadi kıymet alımlarını doğrudan gider yazabileceklerini, bu tutarı aşanların  ise amortismana tabi tutmaları gerektiğini  hatırlatmak isteriz. 

Saygılarımızla.