Sirküler No              : 2007 / 19

Konu                         : Enflasyon  Düzeltmesi  Ve  Yatırım  İndirimi  Hakkının  

                        Endekslenmesi İle İlgili Oran Hk.  

 

 

Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, ÜFE’ deki artışın son 36 ayda % 100’den, son 12 ayda ise %10’dan fazla olması durumunda enflasyon düzeltmesi uygulayacaklardır. Enflasyon düzeltmesinin uygulanmasının yapılabilmesi için % 100 ve % 10 şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

ÜFE’ deki artış 2006 yılı sonunda  31.12.2006 itibariyle ,

-  Son 36 ayda ( 136,46 / 103,28=) % 32,07

-  Son 12 ayda ( 136,46 / 122,30=) % 11,58 olarak gerçekleşmiştir.

 

Her ne kadar son 12 ayda ÜFE’ de %10’u aşan bir artış olmuşsa da, son 36 ayda % 100’ü aşan bir artış oluşmadığından bu iki şart birlikte gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla enflasyon düzeltme şartları 2006 yılında oluşmamıştır.

 

İşlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler , %100 ve %10 şartlarına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar.

 

 

 

Devreden Yatırım İndirimi Hakları 2006 Yılında Hangi Oranlar Kullanılacaktır

 

5479 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69.cu maddesi ile önceden başlamış yatırımlarla ilgili olarak  geçiş hükümleri düzenlenmiş olup, buna göre

-  24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar sebebiyle hak kazanılan indirim tutarları yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

Dolayısı ile eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları diye tabir ettiğimiz bu tutarlar 2006yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı olan % 7,8 ile endekslenecektir.

- Yeni hükümlere tabi olarak adlandırdığımız GVK’nu mülga 19.cu madde kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen ve kazanç yetersizliği nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları ise ÜFE’ de meydana gelen artış yani 2006 yılı için % 11,58 oranında gerçekleştiğinden bu tutarla endekslenecektir.  

 

Saygılarımızla.