Sirküler No              : 2007 / 17

Konu                         : 01.01.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Gelir  Vergisinden  Muaf      

                                  Çocuk  Zamları  Hk.

 

 

            Bilindiği üzere GVK’ nun 25/4.cü maddesi uyarınca hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları aşmamak kaydıyla gelir vergisinden müstesnadır. 2007 yılı için vergiden müstesna olarak ödenebilecek aylık çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi olup iki çocuğu geçmemek için üzere çocuk başına yardım tutarları aşağıdaki gibidir.

 

DÖNEM

0-6 Yaş Arası Çocuklara İlişkin  Çocuk Zammı (YTL)

Daha Büyük Çocuklara İlişkin  Çocuk Zammı (YTL)

01.01.2007 – 30.06.2007

23,03

11,51

01.07.2007 – 31.12.2007

23,70

11,85

 

 

            Saygılarımızla.