Sirküler No              : 2007 / 16

Konu                         : 1.Ocak.2007’ den itibaren geçerli Asgari Ücret İle SSK Taban ve

             Tavan Rakamları Hk.

 

Asgari Ücret

            2007 yılında uygulanacak asgari ücretler ile ilgili karar 28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup aşağıda belirtildiği gibidir;

 

 

01.01.07 ila 30.06.07

Tarihleri arası

01.07.07 ila 31.12.07

Tarihleri arası

16 yaşını doldurmuş işçiler için

 Günlük        18,75  YTL

 Aylık          562,50  YTL

Günlük        19,50  YTL

 Aylık          585,00  YTL

16 yaşını doldurmamış işçiler için

Günlük        15,89  YTL

 Aylık         476,70  YTL

Günlük        16,38  YTL

 Aylık          491,40  YTL

 

 

 

 

 

SSK Taban ve Tavan Ücretleri

 

            SSK Prim hesabına esas teşkil eden taban ve tavan ücretler asgari ücret ile doğru orantılı olarak belirlenmekte, Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince alınacak prim ve verilecek ödenekler hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı bir günlük asgari ücret; üst sınır ise günlük asgari ücretin 6,5 katıdır. Buna göre 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olacak SSK taban ve tavan rakamları aşağıda belirtildiği gibidir. 

 

 

 

 

01.01.07 ila 30.06.07

Tarihleri arası

01.07.07 ila 31.12.07

Tarihleri arası

SSK  ALT SINIR (TABAN) 

 Günlük        18,75  YTL

 Aylık          562,50  YTL

Günlük        19,50  YTL

 Aylık          585,00  YTL

SSK  ÜST SINIR (TAVAN) 

Günlük        121,88  YTL

 Aylık        3.656,25  YTL

Günlük        126,75  YTL

 Aylık         3.802,50  YTL

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tablolarda verilen tutarlar asgari ücret değişinceye veya bu konuda farklı bir yasal değişiklik oluncaya kadar geçerli olan rakamlardır.

 

            Saygılarımızla.