Sirküler No              : 2007 / 15

Konu                         : 5510 Sayılı Kanun’un uygulanmasının 6 ay süreyle ertelenmesi Hk. 

            Kamu oyunda çok yankı uyandıran ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının tek çatı altında toplanmasını öngören 5510 sayılı yeni “ Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu” 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlanmıştır.

            Ancak bu defa,  Anayasa Mahkemesi 5510 sayılı Kanunun bazı maddelerine yönelik açılan  iptal davalarını kısmen kabul ederek 15.12.2006 tarih E:2006/111 ve K:2006/112 sayılı Kararı ile söz konusu Kanunun bazı hükümlerini iptal etmiştir.

            Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bu iptal kararını takiben, söz konusu karara ilişkin  gerekçeli kararın yazılarak Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar geçecek sürede iptal edilen hükümlerin o tarihe kadar uygulanmasının oluşturacağı olumsuzlukların önüne geçmek için yine aynı gün tarihli ( 15.12.2006 tarih- E:2006/111-K:2006/36 yürürlüğü durdurma) başka bir karar daha alarak, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe gireceği 01.01.2007 tarihinden iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihe kadar, iptal edilen hükümlerin yürürlüklerin durdurulmasını kararlaştırmıştır.

            Tüm bu gelişmelerin ardından T.B.M.M. tarafından Bütçe Kanunu’na eklenen bir hükümle ;  bütünlüğü bozulan ve bu haliyle uygulanması sakıncalar yaratacak olan 5510 sayılı Kanunun yürürlük maddesi olan 108.maddesinde yer alan “ 1.1.2007 “ ibaresi  “1.7.2007” olarak değiştirilmiş ve söz konusu Kanunun uygulaması bütünüyle 01.TEMMUZ.2007 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. 

            Toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili değişiklikler meydana geldikçe sirkülerimiz aracılığı ile sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

            Saygılarımızla.