Sirküler No              : 2007 / 13

Konu                         : 01.01.2007’den itibaren geçerli kıdem tazminatı tavanı  Hk.

 

 

            Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına bağlı olarak değişmektedir. 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 22.maddesi uyarınca 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olan yeni memur maaş katsayısı ve memur taban aylığı katsayısı değişmiş olup, buna bağlı olarak değişen kıdem tazminatı tavan tutarı da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

            Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

 

01. 01 .2007  ila  30.06. 2007

TARİHLERİ ARASINDA

01.07.2007  ila  31.12.2007

TARİHLERİ ARASINDA

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI

 

1.921,85  YTL

 

1.988,48 YTL