Sirküler No              : 2007 / 12

Konu                         : 2007 Yılında  Gelir Vergisinden İstisna Olan Yemek Ücreti  Hk.

 

 

 

            GVK. nun 23/8. maddesi uyarınca işverenlerce hizmet erbabına , işyerinde veya müştemilatında yemek verilmediği ve  bu hizmetin dışarıdan sağlandığı durumlarda bir günlük yemek bedelinin  2006 yılı için 8,25 YTL’ sı  

( KDV hariç) gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

 

            Hizmet erbabına sağlanan bu menfaatle ilgili maktu tutar her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırıldığı için, 2006 yılında 8.25 YTL olan bu tutar 2007 yılında KDV hariç 8,80 YTL olarak belirlenmiştir. Hizmet erbabına sağlanan bu menfaatin günlük 8,80 YTL ‘sını aşması halinde GVK. nun 23/8. maddesi uyarınca aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.

 

            Saygılarımızla.