Sirküler No              : 2007 / 01

Konu                         : 2007 Yılında Geçerli Hadler Ve Tutarlar Hk.

 

2006 yılı için % 7,8 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranına bağlı olarak değişen ve 2007 yılında geçerli olacak hadler ve tutarlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Gelir Vergisi  Tarifesi……………………………………..……………(GVK.103.md.)

2007 takvim yılında gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife aşağıdaki gibidir;

7.500,00 YTL’ye kadar …………………………………………………....% 15

        19.000,00  YTL’nın 7.500 YTL’sı için 1.125 YTL fazlası…………………% 20

        43.000,00 YTL’nın 19.000 YTL’sı için 3.425 YTL fazlası………………...% 27

        43.000,00 YTL’den fazlasının 43.000 YTL’sı için 9.905 YTL fazlası……% 35

 

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı…….(GVK. 21.md.)

2007 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2.300,00 YTL olarak tespit edilmiştir.

 

Sakatlık İndirimi Tutarları ……………………………………………..(GVK. 31.md.)

2007  takvim yılında uygulanacak sakatlık indirimi tutarları ;

1.Derece Sakatlar için  570,00 YTL

2.Derece Sakatlar için 280,00 YTL

3.Derece Sakatlar için 140,00 YTL  olarak belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

Hizmet Erbabına Sağlanan İşyeri veya İşyeri Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı…………………………………………......................…(GVK.23md. 8.bend)

 

İşverenlerce hizmet erbabına  işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutar, 2007 takvim yılında uygulanmak üzere 8,80 YTL olarak tespit edilmiştir.

           

Değer Artış Kazançlarına İlişkin  İstisna …………..……….(GVK.mük. 80.md)

            2007 yılında değer artış kazançları ile ilgili istisna tutarı 6.400,00 YTL olarak tespit edilmiştir. 

 

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna………………………………(GVK. 82.md.)

 2007 yılında arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 15.000,00 YTL olarak tespit edilmiştir. 

 

Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul  Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı……………………..…..( GVK. 86.md.)

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul  sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2007  takvim yılı gelirleri için 900 YTL olarak belirlenmiştir.

 

Asgari Ücret

2007 yılında uygulanacak asgari ücretler ile ilgili karar 28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup aşağıda belirtildiği gibidir;

 

 

01.01.07 ila 30.06.07

Tarihleri arası

01.07.07 ila 31.12.07

Tarihleri arası

16 yaşını doldurmuş işçiler için

 Günlük        18,75  YTL

 Aylık          562,50  YTL

Günlük        19,50  YTL

 Aylık          585,00  YTL

16 yaşını doldurmamış işçiler için

Günlük        15,89  YTL

 Aylık         476,70  YTL

Günlük        16,38  YTL

 Aylık          491,40  YTL