Standart Form ve Dilekçeler (Sgk) Bağkur (Devredilen) Emekli Sandığı (Devredilen) SSK (Devredilen)
İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi
 
Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli
 
GSS Giriş Bildirgesi
 
Sigortalı Bildirim Belgesi
 
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
 
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b)
 
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-c) Açıklama
 
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/1-a-b) Açıklama
 
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1-c)
 
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1-a-b)
 
Sigortalılık Muafiyet Belgesi
 
İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi (5434)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt Dışı Form ve Dilkeçeler
Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi
Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi
3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi
3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi
Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

 

 

 

(*)Ek 19’uncu maddeye göre sigortalılığın durdurulması talebi
 
1479 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur sigortalılık belgesi
 
1479 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur sigortalılık belgesi
 
1479 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık talep dilekçesi
 
1479 sayılı Kanuna göre sigortalılık tespit belgesi
 
1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre Bağ-Kur basamak yükseltme dilekçesi
 
1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalıların askerlik süresini borçlanma hizmet cetveli
 
2108 sayılı Kanuna tabi muhtarların borçlanmaya esas hizmet süreleriyle ilgili dilekçe ve taahhütname
 
2108 sayılı muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasası gereğince mülki amirliklerince Bağ-Kur’a verilmek üzere düzenlenen borçlanmaya esas hizmet belgesi
 
2926 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur sigortalılık belgesi
 
Bağ-Kur sigortalısı olanların 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talep dilekçesi
 
Muhtarlar için Bağ-Kur sigortalılık belgesi
 
Prime Esas Günlük Kazançlara İlişkin Beyan Formu
 
Sigortalı Bildirim Belgesi
 
Sigortalılık değerlendirme talep dilekçesi
 
Sigortalılık süresi tespit talep dilekçesi
 
Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Talep Dilekçesi
 
Tahhütname
 
Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların bildirim yazısı
 
Tevkifat yapılmaması talep dilekçesi
 
Yurtdışı borçlanma talep dilekçesi
 
İhya Talep dilekçesi
 
İsteğe bağlı sigortalıların 10 yıllık borçlanması ile ilgili taahhütname
 

 

1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi
 
2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu
 
2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu - 1
 
2022 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Formu - 2
 
5473 SK Ek Ödeme
 
Askerlik Borçlanması
 
Aylıksız İzin
 
Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)
 
Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)
 
Bakım İlişkisi Beyan Belgesi
 
Bakım İlişkisi Beyan Belgesi
 
Banka Değişikliği Talep Formu
 
Borçlanma
 
Diğer Borçlanmalar
 
Dul-Yetim Maaş Başvurusu
 
Erkek Yetim Taahhütname Formu
 
Evlenme İkramiyesi
 
Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu
 
Görev Tazminatı
 
Hizmet Birleştirme
 
Hizmet İhyası Dilekçesi (Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında çalışanlar)
 
Hizmet İhyası Dilekçesi (Keseneklerini Almış olanlar için)
 
Hizmet İhyası Dilekçesi (Sandığa Tabi Çalışanlar)
 
-Kesenek İadesi
 
Kimlik Araştırma
 
Kontrol Muayene Taahhütnamesi
 
Mal Bildirimi
 
Mal Bildirimi
 
Mal Bildirimi
 
Muhtaçlık
 
Muhtaçlık ve Mal Beyan Formu
 
Optik Başvuru İçin Gereken Belgeler
 
Optik Sözleşmesi
 
Optik Sözleşmesi
 
Sağlık Kurulu Raporu (Özürlüler için)
 
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu
 
Temsil Tazminatı
 
Toptan Ödeme
 
Toptan Ödeme Talep Dilekçesi
 
Vasi Taahhütnamesi
 
Yoklama Belgesi - Ön Yüz - Arka Yüz
 
Özürlü Aylığı
 
Öğrenci Taahhütnamesi
 
İsteğe Bağlı İştirakçi
 

 

Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi
 
Aylık Prim Hizmet Belgesi (Ek-3)
 
Dilekçe Örnekleri
 
Personel Emeklilik Belgesi
 
Sağlık Belgesi (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocukları ile Ana ve Babasına Ait)
 
Sağlık Belgesi (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocukları ile Ana ve Babasına Ait) (Ek-6)
 
Serbest Muhasebecilik (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu (Ek-9)
 
Sigorta Kolu Tercih Bildirimi
 
Sigortalı Bildirim Belgesi (Ek-7)
 
Sigortalı Hesap Fişi
 
Sigortalı Hesap Fişi (Ek-11)
 
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
 
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
 
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Ek-2)
 
Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek-8)
 
Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi
 
Vizite Kağıdı (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait) (Ek-5)
 
Vizite Kağıdı (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait, Ek 5)
 
Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait) (Ek-4)
 
Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait, Ek 4)
 
İnşaatın İkmal Edilen Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel (Ek-10)
 
İstek ve Tescil Belgesi
 
İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi
 
İş Göremezlik Belgesi
 
İşyeri Bildirgesi (Ek-1)