Muğla, 12.09.2008 

 

SAYI  : 2008/0275

KONU: Meslek Mensubu İmzası Bulunmayan

               Vergi Beyannameleri Hk.

 

Sayın Üyemiz;

 

Daha önce sizlere duyurulduğu gibi, meslek mensubu imzası olmadan verilen vergi beyannameleri ile ilgili Yönetim Kurulumuzca yapılan çalışmalar sonuçlanmış bulunmaktadır.

 

Bu duruma göre; ilimizde mevcut 40.746 vergi mükellefinden, meslek mensubu imzası bulunmayan 7.074 adeti ile ilgili bilgiler, gerekli işlemlerin yapılması için, Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı ile tüm Vergi Dairesi Müdürlüklerine gönderilmiştir.  

 

Bilgi edinilmesi dileğiyle saygılar sunarız.

 

 

    Hasan DEMİR

         Başkan

 

Muğla, 09.09.2008

 

SAYI  : 2008/ 0260

KONU:Bilgi.

 

 

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

MUĞLA

 

İlgi :  30.05.2008 tarih ve 55039 sayılı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı.

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısıyla Odamıza gönderilen, Muğla Merkez ilçe ve diğer tüm ilçelerde Vergi Dairelerine kayıtlı olan ve vergi beyannamelerinde Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir imzası bulunmayan vergi mükelleflerine ait bilgiler ekte sunulmuştur.

 

Vergi İdaremizin kayıt dışılıkla ilgili yaptığı çalışma ve mücadelede her zaman yanında yer alan Odamız; mesleki ehliyete sahip, Vergi – Muhasebe konularında uzman olan üyeleri tarafından yapılan kayıtlarda ve imzalanan vergi beyannamelerinde zaman zaman hatalar oluşmakta iken, hiçbir vasfı olmayan, Vergi – Muhasebe konularında uzmanlığı bulunmayan vergi mükellefleri yada başka kişilerce yapılan kayıtlar ve düzenlenen beyannamelerde olabilecek hata ve yol açılacak vergi kayıplarının miktarının daha fazla olacağı doğaldır.

 

Bunun yanı sıra; beyannamelerinin imzalanması sonucu düzenlenen serbest meslek makbuzları sonucu Odamız üyesi üyelerimizce stopaj, KDV ve gelir (kurumlar) vergisi ödenirken, hiçbir vasfı olmayanlarca imzalanan beyannameler nedeniyle ortaya çıkacak vergi kayıp ve kaçağı malumunuzdur.

 

Bu nedenle, ekte isimleri sunulan ve vergi beyannamelerinde meslek mensubu imzası bulunmayan vergi mükellefleri hakkında gerekli araştırma, takibat yapılarak kayıt dışılığın ve haksız rekabetin önüne geçilmesi önem arz etmektedir.

 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 

 

 

 

    Hasan DEMİR                                            Mehmet ÇOMAK

         Başkan                                                      Oda Sekreteri

 

 

 

EK:

  1. 179 Sayfa Liste.

  2. 1 Adet CD.

Muğla, 09.09.2008

 

SAYI  : 2008/0261

KONU:Bilgi.

 

 

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞܒNE

…………………………..

 

 

İlgi :  30.05.2008 tarih ve 55039 sayılı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı.

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısıyla Odamıza gönderilen, .......... ilçemizde Vergi Dairesine kayıtlı olan ve vergi beyannamelerinde Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir imzası bulunmayan vergi mükelleflerine ait bilgiler ekte sunulmuştur.

 

Vergi İdaremizin kayıt dışılıkla ilgili yaptığı çalışma ve mücadelede her zaman yanında yer alan Odamız; mesleki ehliyete sahip, Vergi – Muhasebe konularında uzman olan üyeleri tarafından yapılan kayıtlarda ve imzalanan vergi beyannamelerinde zaman zaman hatalar oluşmakta iken, hiçbir vasfı olmayan, Vergi – Muhasebe konularında uzmanlığı bulunmayan vergi mükellefleri yada başka kişilerce yapılan kayıtlar ve düzenlenen beyannamelerde olabilecek hata ve yol açılacak vergi kayıplarının miktarının daha fazla olacağı doğaldır.

 

Bunun yanı sıra; beyannamelerinin imzalanması sonucu düzenlenen serbest meslek makbuzları sonucu Odamız üyesi üyelerimizce stopaj, KDV ve gelir (kurumlar) vergisi ödenirken, hiçbir vasfı olmayanlarca imzalanan beyannameler nedeniyle ortaya çıkacak vergi kayıp ve kaçağı malumunuzdur.

 

Bu nedenle, ekte isimleri sunulan ve vergi beyannamelerinde meslek mensubu imzası bulunmayan vergi mükellefleri hakkında gerekli araştırma, takibat yapılarak kayıt dışılığın ve haksız rekabetin önüne geçilmesi önem arz etmektedir.

 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 

 

 

 

    Hasan DEMİR                                            Mehmet ÇOMAK

         Başkan                                                      Oda Sekreteri