Tarih 0/0/0
Sayı ÜİS/ 2007 -III
Kapsam

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE

BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ 

SİRKÜLERİ / 3

 

Konusu : Bandrolü Ürün İzleme Sisteminin Uygulaması
Tarihi : .... / ... /2007
Sayısı : ÜİS/ 2007 -III
İlgili Olduğu Madde : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 257/ 6

 

1.Giriş

Bilindiği gibi, 17.03.2007 tarih ve 26465 sayılı Resmi Gazetede 1 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği, 15.06.2007 tarihi ve 26553 sayılı Resmi Gazetede 2 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği ve 18.08.2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazetede 3 Seri No.lu Tütün mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bahsi geçen Tebliğlerde yer alan ürünlerin bandrol uygulaması ile ilgili olarak 20.09.2007 tarihinde 1. Seri No.lu Sirküler ve 25.10.2007 tarihinde 2. Seri No.lu Sirküler yayımlanmıştır. Bahsi geçen Tebliğlerde ve Sirkülerlerde düzenlenen tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

2. Açıklama

Üreticileri ve ithalatçıları tarafından, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde (bira hariç) her yılbaşından itibaren o yıl için belirlenen bandrollerin uygulaması gerekmektedir.  Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen bu bandrollerin üzerinde bulunduğu tütün mamulleri ve alkollü içkiler (bira hariç) ilgili oldukları yılda ve izleyen yıllarda piyasada bulunabilir.

Ancak, ithal tütün mamulleri ve alkollü içkilerde (bira hariç) her bir yıl için bandrol uygulamasına, ithalatçıları tarafından ilgili oldukları yıldan önceki yılın 12. ayında başlanabilir. Bu bandrollerin üzerinde bulunduğu tütün mamulleri ve alkollü içkiler (bira hariç) ilgili oldukları yılda (bu yıldan önceki yılın 12. ay dâhil) ve izleyen yıllarda piyasada bulunabilir.

Öte yandan 2007 yılına ait bandrollerinin, tütün mamulleri üretim ve ithalatında, üreticileri ve ithalatçıları tarafından 15.01.2008 tarihine kadar, alkollü içkilerin (bira hariç)  üretim ve ithalatında ise üreticileri ve ithalatçıları tarafından 15.02.2008 tarihine kadar uygulanması uygun görülmüştür.

 Duyurulur.

 

 

Mehmet Akif ULUSOY

  Gelir İdaresi Başkanı