Tarih 0/0/0
Sayı ÜİS/ 2007 -1
Kapsam

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE

BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ 

SİRKÜLERİ / 1

 

Konusu : Bandrolü ürün izleme sistemi uygulaması
Tarihi : .... / ... /2007
Sayısı : ÜİS/ 2007 -1
İlgili olduğu madde : Vergi Usul Kanunu mükerrer madde 257/ 6

 

1.Giriş

26465 sayı ve 17.03.2007 tarihinde Resmi Gazetede 1 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Tebliği yayınlanmıştı. Öte yandan, 26553 sayı ve 15.06.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Tebliği ile 1 Seri No.lu Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu sirkülerde, söz konusu Tebliğlerde sonradan kamuya açıklanacağı belirtilen bazı hususlarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

2. Açıklamalar

2.1.Bandrol Talebi

1 Seri No.lu Tebliğin 3.2.2 bölümünde, ithalatçıların ihtiyaçları olan bandrol (kodlanmış etiket) ve/veya kod miktarını, bandrol uygulamasının ve/veya kodlamanın yapılacağı yetkili firma tesisini aylık olarak önceden yetkili firmaya yazılı olarak bildireceği belirtilmişti. Ayrıca, seri üretim yapan tütün mamulleri veya alkollü içkilerin üreticilerinin talep ettikleri bandrol ve/veya kod miktarını, seri üretim yapmayan işletmeler ile ithal edecekleri ürünlere yurtdışı üretim mahallinde bandrol/kodlanmış etiket uygulatmayı talep eden ithalatçıların da ürün tipine göre aktive edilmiş bandrol/kodlanmış etiket taleplerini yetkili firmaya yazılı olarak bildireceği belirtilmişti.

Üreticiler ve ithalatçılar, yukarıda bahsi geçen bandrol/kodlanmış etiket ve kodlarla ilgili taleplerini 27.06.2007 tarihinden itibaren www.sicpaassan.com.tr internet sayfasından, her bir firma için yetkili firma tarafından verilecek olan özel şifre ile açılacak olan özel sipariş formları üzerinden söz konusu tebliğlerde belirtilen dönemler esas alınacak, yetkili firmaya iletilecektir.

2.2. İthalatçılar İçin Bandrol Uygulamasının Yapılacağı Tesislerin Adresleri

1 Seri No.lu Tebliğin (3.1.2) bölümünün dördüncü paragrafında, ithal edilecek tütün mamulleri ve alkollü içkiler için İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak olan tesislerin yerleri ve faaliyete geçiş tarihlerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca duyurulacağı belirtilmiş olup, söz konusu bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

-  SS Kadıköy Ağaçişleri Küçük Sanayi Sitesi, Muallimköy - 2000 ada 6 nolu depo

Gebze / KOCAELİ,

-  Özgürlük Mahallesi, Yeni Gıda Toptancılar Sitesi, F Blok No:105/ MERSİN

 -  Karacaoğlan Mahallesi Öztim İş Merkezi 9/E Işıkkent/ İZMİR.

Bahsi geçen tesisler 28.06.2007 tarihinden itibaren faaliyete başlayacaktır.

2.3. Seri Üretim Yapmayan Üreticiler İçin Aktive Edilmiş Bandrollerin Teslim Edileceği Tesislerin Adresleri

2 Seri No.lu Tebliğin 12. bölümünün ikinci paragrafı hükmüyle değişik 1 Seri No.lu Tebliğin (3.2.2) bölümünde bahsi geçen seri üretim yapan tütün mamulleri veya alkollü içkilerin üreticilerinin talep ettikleri bandrol ve/veya kod miktarını teslim alacakları adresler aşağıdadır.

-  Basımevi: Tekel Sitesi 81540  Cevizli/İSTANBUL

-  Özgürlük Mahallesi, Yeni Gıda Toptancılar Sitesi, F Blok No:105/ MERSİN

-  Karacaoğlan Mahallesi Öztim İş Merkezi 9/E Işıkkent/ İZMİR.

Bahsi geçen teslimat yerleri 28.06.2007 tarihinden itibaren faaliyete başlayacaktır.

Duyurulur.

 

 

  Osman ARIOĞLU

Gelir İdaresi Başkanı