ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ

 

Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarının;

ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir (indirilir) veya işverenler aracılığıyla kendisine nakden iade edilir.

Ancak, harcamaların Türkiye’de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınan belgelerle (fatura, fiş, dekont gibi) belgelendirilmesi ve bu belgelerin işverene verilmesi gerekmektedir.

 

 

Ücret geliri elde edenlerin vergi indiriminden yararlanabilmesi için elde ettikleri ücretlerin gerçek usulde tespit edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’na veya kendi özel kanunlarına göre, Gelir Vergisi’nden istisna edilmiş ücret gelirleri vergi indirimi uygulamasından yararlanamayacaktır.

 

 

Vergi İndiriminden Yararlanacak Kişiler

Vergi İndirimine Konu Harcamalar

Vergi İndirimi Kapsamına Girmeyen Diğer Harcama Kalemleri

Harcamaların Vergi İndirimine Konu Olabilmesi İçin Aranılacak Hususlar

Vergi İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri

Hangi Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Belgeler Vergi İndirimine Konu Olmaz?

Vergi İndirimi Tutarının Hesaplanması

Vergi İndiriminde Ücretliler Tarafından Yapılacak İşlemler

Vergi İndiriminde İşverenler Tarafından Yapılacak İşlemler

Muhtasar Beyanname Vermeyen İşverenlerin Yapacağı İşlemler

Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yapacağı İşlemler

Üçer Aylık Dönemlerde Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Vergi İndirimi

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan veya Ölen Ücretlilerde Vergi İndirimi

Bir İşyerinde Çalışmakta İken İşten Ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak Çalışmayanlar Hakkında Vergi İndirimi Uygulaması

İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

Mükellefiyeti Sona Eren İşverenler Yanında Çalışmış Olan Ücretlilere İlişkin Vergi İndirimi Uygulaması

Vergi İndirimi Nedeniyle Tevkif Suretiyle Kesilerek Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler

 

 

Vergi İndiriminden Yararlanacak Kişiler

Vergi indiriminden ücretleri gerçek usulde tespit edilen ücretliler yararlanır. Bunların eş ve çocuklarının harcamaları da vergi indirimine konu olur.

Eş başka bir işte çalışsa dahi adına düzenlenen belge eşinin vergi indiriminde dikkate alınır.

Gelir Vergisine tabi geliri bulunmayan, nafaka verilmek suretiyle bakılan, evlat edinilenler ile ana babalarını kaybetmiş torunlardan ücretli ile birlikte oturanlar da çocuk olarak vergi indiriminde dikkate alınır.

 

Vergi İndirimine Konu Harcamalar

 Vergi indirimine yukarıda da belirtildiği gibi eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamaları konu olmaktadır.

 Eğitim Harcamaları:

Eğitim harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar şunlardır:

Bununla birlikte;

eğitim harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır.

 Sağlık Harcamaları:

 Sağlık harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar şunlardır:

Bununla birlikte;

sağlık harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır.

Gıda Harcamaları :

Gıda harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar şunlardır:

Bununla birlikte;

gıda harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır.

Giyim Harcamaları:

Giyimharcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar şunlardır:

Kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, kemer, çorap, gelinlik, cüzdan, bayan çantası ve okul çantası gibi giyime ilişkin her türlü harcamalar ile bunlarla ilgili dikim, bakım, onarım, boya, kuru temizleme harcamaları, Ayrıca spor mağazalarından alınan spor ayakkabısı, eşofman, çorap gibi giyime yönelik malzemeler için yapılan harcamalar.

Bununla birlikte;

giyim harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır.

Kira Harcamaları:

Kira harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar şunlardır:

Bununla birlikte;

kira harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır.

 

Vergi İndirimi Kapsamına Girmeyen Diğer Harcama Kalemleri

Ücretliler tarafından yapılan bazı harcamaların esas itibariyle eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları kapsamında yapılan giderler vergi indiriminin konusuna girmekle birlikte aşağıda, süregelen uygulama kapsamında vergi indirimine konu olmayan bazı harcama kalemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir:

 

Harcamaların Vergi İndirimine Konu Olabilmesi İçin Aranılacak Hususlar

 

Vergi İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri

Ücretliler vergi indirimine konu olan harcamalarını yukarıdaki belgelerle belgelendirmek zorundadırlar. Yalnız belgenin vergi indirimine konu olabilmesi için mutlaka Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden alınmış olması gerekmektedir. Yani Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olmayanlardan alınan belgeler vergi indiriminde kullanılamaz.

Alınan belgeler mutlaka okunaklı olmalıdır. İsmi karalanmış, yırtılmış veya mükellefin kendisi, eşi veya çocukları dışındaki kişiler adına düzenlenmiş belgeler vergi indiriminde kullanılamaz.

 

Hangi Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Belgeler Vergi İndirimine Konu Olmaz?

  

Vergi İndirimi Tutarının Hesaplanması

Vergi indirimi, ücretlinin bir önceki yıla ait yıllık toplam vergi matrahını aşmamak üzere harcama tutarının

 

Vergi İndiriminde Ücretliler Tarafından Yapılacak İşlemler

 

Vergi İndiriminde İşverenler Tarafından Yapılacak İşlemler

 

Muhtasar Beyanname Vermeyen İşverenlerin Yapacağı İşlemler

 

Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yapacağı İşlemler

 

Üçer Aylık Dönemlerde Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

 

Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Vergi İndirimi

 

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan veya Ölen Ücretlilerde Vergi İndirimi

 

Bir İşyerinde Çalışmakta İken İşten Ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak Çalışmayanlar Hakkında Vergi İndirimi Uygulaması

Bir işyerinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılan ve bir daha ücretli olarak çalışmayan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ilişkin vergi indirimini en son çalıştığı işverene verecektir.

 

İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

Bir işyerinde ücretli olarak çalışmakta iken iş değiştirmek suretiyle başka bir işyerinde çalışmaya başlayan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ilişkin vergi bildirimini en son çalıştığı işverene verecektir.

 

Mükellefiyeti Sona Eren İşverenler Yanında Çalışmış Olan Ücretlilere İlişkin Vergi İndirimi Uygulaması

Çalıştığı işverenin mükellefiyetinin sona ermesi ve tekrar ücretli olarak çalışmaması nedeniyle işverenleri aracılığıyla vergi indiriminden yararlanamayan ücretliler, “Ücretlilerde Vergi İndirimine Ait Bildirimi’ 20 Ocak 2007 tarihine kadar eski işvereninin muhtasar gelir vergisi beyannamesi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verirler.

 

Vergi İndirimi Nedeniyle Tevkif Suretiyle Kesilerek Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler

Genel bütçeye dahil daireler ile muhtasar beyanname veren işverenlerin yanlarında çalışan ücretlilerin vergi indirimine konu olan harcamalarını, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler kullanmak veya belgelerde tahrifat yapmak veya diğer suretlerle yüksek göstermeleri nedeniyle, vergi indirimi tutarının fazla hesaplanmasına neden olmaları halinde, bu vergi ilgililerinden ceza, faiz ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle geri alınacaktır.  

1- Muhtasar Beyanname Vermeyen Genel Bütçeye Dahil Dairelerde Çalışan Ücretlilerde Uygulanacak Cezai Müeyyideler :

2- Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Uygulanacak Cezai Müeyyideler: