.K.K. No 2006/11167
Başlık K.D.V. KANUNUNUN 14 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 26348
Resmi Gazete Tarihi 16/11/2006
Kapsam
Karar Sayısı : 2006/11167
Ekli “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/10/2006 tarihli ve 83063 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ
İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA
İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR
KARAR

 

MADDE 1 – 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Kararnamenin eki İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar’ın 1 inci maddesine, “Ambarlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çeşme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 –Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.